CLILC

 

Posts From Hydref, 2019

  • RSS

Cyllid ar gyfer cefnogaeth ddigidol yn cael ei groesawu gan CLlLC 

Dydd Iau, 31 Hydref 2019 Categorïau: Diwygio maes llywodraeth leol Newyddion
Mae CLlLC wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw am gyllid a fydd yn cefnogi cynghorau i wneud defnydd o dechnoleg ddigidol i ailwampio sut y mae gwasanaethau lleol yn cael eu darparu. Mewn cyfarfod o’r Bwrdd Gweithredu yn Sir y Fflint ... darllen mwy
 

Ceisio barn ar wasanaeth synhwyraidd a chyfathrebu yn Ne Ddwyrain Cymru 

Dydd Mawrth, 29 Hydref 2019 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Gwahoddir rhieni yn Ne Ddwyrain Cymru i fynychu unrhyw un o nifer o gyfarfodydd sy’n cael eu cynnal i ganfod barn ar y ddarpariaeth o wasanaethau synhwyraidd a chyfathrebu yn y rhanbarth, fel rhan o adolygiad annibynnol. Yn cael ei adnabod fel... darllen mwy
 

CLlLC yn croesawu £12.8m o gyllid ychwanegol ar gyfer dyfarniad cyflog athrawon 

Dydd Mawrth, 22 Hydref 2019 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Dysgu gydol oes Newyddion
Mae CLlLC heddiw wedi croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru o £12.8m o gyllid ychwanegol i helpu i gwrdd â’r gost o godiadau i gyflogau athrawon. Dyma’r flwyddyn gyntaf i Lywodraeth Cymru allu gosod cyflogau ac amodau athrawon yn dilyn datganoli’r ... darllen mwy
 
http://wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=10&year=2019&pageid=68&mid=909