CLILC

 

Posts From Awst, 2021

  • RSS

Cynghorau yn ymrwymo i chwarae eu rhan yn yr ymdrechion i ailsefydlu ffoaduriaid Affganistan 

Dydd Llun, 23 Awst 2021 Categorïau: Newyddion Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru
Mae llywodraeth leol yng Nghymru wedi ei arswydo i dystio’r digwyddiadau yn Affganistan ac wedi adnewyddu’r addewid i gefnogi Llywodraeth y DU i ail-leoli staff wedi’i cyflogi’n lleol o’r rhanbarth. Cyfarfu arweinwyr ar frys gyda Gweinidogion... darllen mwy
 

Llongyfarch disgyblion TGAU ar ddiwrnod eu canlyniadau  

Dydd Iau, 12 Awst 2021 Categorïau: Newyddion
Heddiw mae CLlLC wedi llongyfarch disgyblion ar hyd a lled y wlad sy’n derbyn eu canlyniadau TGAU, a hynny ar ôl blwyddyn anodd arall i ddysgwyr. Meddai’r Cyng. Ian Roberts (Sir y Fflint), Llefarydd Addysg CLlLC: “Mae dyfalbarhad y disgyblion ar ... darllen mwy
 
http://wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=8&year=2021&pageid=68&mid=909