CLILC

 

Posts From Medi, 2018

  • RSS

Y ‘Gaeaf ar ddod’ i gyllidebau cynghorau, yn ôl arolwg CLlLC 

Dydd Iau, 27 Medi 2018 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Wrth i gyhoeddiad Cyllideb Lywodraeth Cymru wythnos nesaf nesáu, mae CLlLC wedi arolygu 22 o gynghorau Cymru ar eu rhagolygon ariannol ar ôl wyth mlynedd o lymder. Cafwyd ymateb gan bob awdurdod. Y neges glir yw nad oes gan gynghorau unman i droi... darllen mwy
 

Adnabod arwyddion awtistiaeth: Ffilm am ymwybyddiaeth o awtistiaeth yn cael ei dangos ledled Ewrop 

Dydd Iau, 27 Medi 2018 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol
Mae ffilm at ddibenion hyfforddi a wnaed yng Nghymru yn cael ei ail-lansio'n swyddogol heddiw mewn cydweithrediad arloesol â phedair o wledydd Ewrop. Nod y ffilm yw codi ymwybyddiaeth o arwyddion awtistiaeth ymysg gweithwyr proffesiynol ar lawr... darllen mwy
 

Dros 3,000 o athrawon cynradd yn llwyddo i gwblhau rhaglen ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ 

Dydd Mawrth, 25 Medi 2018 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol
Mae mwy o ysgolion Cymru yn cael ei hannog i gymryd rhan yn rhaglenni ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’, sydd wedi eu anelu at godi ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc am awtistiaeth. Bwriad y rhaglenni ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ yw i godi ymwybyddiaeth... darllen mwy
 

Cynghorau yn paratoi am Brexit 

Dydd Iau, 20 Medi 2018 Categorïau: Ewrop Newyddion
Mae Rhaglen Cefnogi Trosglwyddiad Brexit CLlLC yn cael ei lansio yr wythnos hon, gyda’r cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau yn cael ei gynnal fel rhan o arlwy o gefnogaeth CLlLC i gynghorau yn eu paratoadau ar gyfer ymadawiad y DU o’r Undeb... darllen mwy
 

Gwasanaethau Plant yng Nghymru ‘ar fin torri’ ac angen buddsoddiad ar frys 

Dydd Llun, 17 Medi 2018 Categorïau: Newyddion
Wrth i Aelodau Cynulliad ddychwelyd o seibiant yr haf yn barod i graffu Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn gyllidol nesaf, mae gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol mewn llywodraeth leol yn rhybuddio am y pwysedd eithriadol... darllen mwy
 
http://wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=9&year=2018&pageid=68&mid=909