CLILC

 

Posts in Category: Diwygio trefn y budd-daliadau

  • RSS

Gweithio mewn partneriaeth i sicrhau cyfundrefn treth gyngor decach 

Dydd Llun, 01 Ebrill 2019 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion
Mae CLlLC heddiw wedi croesawu cyfres o fesurau sy’n cael eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru sydd â’r nôd o greu cyfundrefn treth gyngor decach, yn dilyn ymgynghori gyda CLlLC, awdurdodau lleol a MoneySavingExpert.com Mae’r mesurau newydd sy’n cael ... darllen mwy
 

WLGA yn galw am saib wrth gyflwyno Credyd Cynhwysol 

Dydd Iau, 26 Hydref 2017 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion
Mae WLGA heddiw wedi mynegi pryder gyda’r Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau, David Gauke AS, am brofiadau unigolion wrth hawlio budd-dal Credyd Cynhwysol. Gyda’r bwriad o symleiddio’r ddarpariaeth les yn y DU, mae’r broses o gyflwyno’r ... darllen mwy
 
http://wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=40&mid=909&pageid=68