Diogelu gofal cymdeithasol: buddsoddiad yn y cymunedau a'r GIG fel ei gilydd 

Mae cyllideb arfaethedig Llywodraeth Cymru wedi cydnabod gwerth ein gwasanaethau cyhoeddus lleol trwy ddiogelu’r arian sydd i’w neilltuo i adrannau gofal cymdeithasol y cynghorau lleol ar gyfer y flwyddyn nesaf. Mae’r cynghorau wedi croesawu’r... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 08 Rhagfyr 2015 Categorïau: Newyddion

Cymru'n barod i groesawu ffoaduriaid o Syria 

Mae'r ffoaduriaid cyntaf sy'n ffoi rhag y gwrthdaro yn Syria yn cyrraedd Cymru yr wythnos yma, dywedodd Llywodraeth Cymru. Bydd Tor-faen, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot a Chaerffili yn croesawu tua 50 o ffoaduriaid o Syria – a’r nod yw... darllen mwy
 
Dydd Llun, 07 Rhagfyr 2015 Categorïau: Newyddion

Buddsoddi yn y gwasanaethau lleol hanfodol 

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei chyllideb arfaethedig yfory ac mae’r cynghorau lleol yn gofyn iddi fuddsoddi mewn gwasanaethau ataliol lleol yn ddiymdroi. A hwythau wedi arbed £700 miliwn yn eu cyllidebau mwyfwy caeth yn barod, mae... darllen mwy
 
Dydd Llun, 07 Rhagfyr 2015 Categorïau: Newyddion

Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant - Datganiad WLGA 

Anfonodd arweinyddion WLGA lythyr at y Prif Weinidog heddiw i ofyn i Lywodraeth Cymru gydweithio â’r cynghorau lleol yn sgîl yr Adolygiad o Wariant a cheisio lleddfu effaith y toriadau. Mae datganiad Canghellor Trysorlys San Steffan heddiw yn... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 25 Tachwedd 2015 Categorïau: Newyddion

Mesur 'Llywodraeth Leol' Cymru - Datganiad WLGA 

Daw Mesur ‘Llywodraeth Leol’ Cymru yn sgîl Papur Gwyn ‘Grym i Bobl Leol’ gyhoeddodd Llywodraeth Cymru eleni. Mae’n manylu ar y bwriad i ad-drefnu maes llywodraeth leol megis faint y byddai modd ei arbed, faint fyddai’r gost yn y lle cyntaf a faint o ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 24 Tachwedd 2015 Categorïau: Newyddion

'Gwir brawf datganoli, gwasanaethau cyhoeddus rhagorol' - 40 rheswm dros wneud pethau'n wahanol 

Mae arweinyddion y cynghorau lleol wedi cyhoeddi maniffesto uchelgeisiol gan ofyn i lywodraeth nesaf Cymru amlygu hyder a galluogi pob cyngor i gydweithio â phobl ei fro er mwyn diogelu gwasanaethau lleol. Hyblygrwydd a rhyddid sydd wrth wraidd y ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 23 Tachwedd 2015 Categorïau: Newyddion

Cyflenwi gwasanaethau lleol yng Nghymru ar adeg o gyni ariannol 

Cyflenwi gwasanaethau lleol yng Nghymru ar adeg o gyni ariannol – datganiad ar y cyd rhwng Llywodraeth Leol yng Nghymru a Llywodraeth Cymru Mae gwasanaethau cyhoeddus yn bwysig ym marn Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol yng Nghymru. Rydym yn... darllen mwy
 
Dydd Llun, 23 Tachwedd 2015 Categorïau: Newyddion

Gweithio gyda'n gilydd i daclo cyni ariannol 

Cafodd cynhadledd ei chynnal yng Nghaerdydd y bore yma i drafod effaith yr heriau cyllid ar wasanaethau cyhoeddus. Yn y gynhadledd, a gafodd ei chynnal ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), daeth... darllen mwy
 
Dydd Iau, 19 Tachwedd 2015 Categorïau: Newyddion

Mynnu trafodaeth gytbwys am gyflogau 

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiadau yn y wasg am gyflogau swyddogion uchelradd y cynghorau lleol yn ddiweddar trwy ofyn am drafodaeth gytbwys am y pwnc. Er bod WLGA yn cydnabod y dylai fod archwilio a thryloywder o ran cyflogau’r sector cyhoeddus... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 10 Tachwedd 2015 Categorïau: Newyddion

Undebau llafur a chynghorau lleol Cymru yn erbyn Mesur yr Undebau Llafur 

Mae Unsain Cymru wedi ymuno ag undebau llafur eraill ym maes llywodraeth leol, ynghyd â’r cynghorau lleol, i wrthwynebu Mesur yr Undebau Llafur. Mae undebau Unsain, GMB a UNITE yn hybu datganiad y cytunodd Cyngor Cyswllt Cymru arno. Yn ôl y... darllen mwy
 
Dydd Iau, 29 Hydref 2015 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30