Cefnogaeth arweinyddion cynghorau lleol y gogledd dros garchar newydd yn Wrecsam 

Mae arweinyddion chwe chyngor lleol y gogledd wedi anfon llythyr i Bwyllgor Materion Cymru Cyffredin gan ofyn iddo gefnogi prosiect adeiladau carchardy yn Wrecsam. £212 miliwn fydd gwerth y prosiect. A hwythau wedi ymgyrchu dros y prosiect ers... darllen mwy
 
Dydd Iau, 24 Gorffennaf 2014 Categorïau: Newyddion

Costau diswyddo wedi dyblu o achos llymder 

Mae amcangyfrifon diweddar yn awgrymu bod cynghorau lleol yn gorfod rhoi mwy a mwy o arian i’r gweithwyr niferus maen nhw wedi’u diswyddo, ond mae WLGA wedi dadlau mai gwir gost y diswyddo yw bod pobl wedi colli cyfleoedd i weithio’n lleol a does... darllen mwy
 
Dydd Iau, 24 Gorffennaf 2014 Categorïau: Newyddion

Fydd streic ddim yn newid y cynnig 

Fydd streic heddiw ddim yn newid amodau’r cynnydd diweddaraf sy’n cynnig ‘y fargen orau’ i weithwyr y cynghorau yn y sefyllfa economaidd ymestynnol sydd ohoni. Meddai Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:... darllen mwy
 
Dydd Iau, 10 Gorffennaf 2014 Categorïau: Newyddion

Codi cwestiynau am y Papur Gwyn newydd 

Datganiad y Prif Weinidog heddiw ynghyd â’r Papur Gwyn, ‘Diwygio Llywodraeth Leol’, ar ôl hirymaros yw ymateb ffurfiol Llywodraeth Cymru i Adroddiad Williams a gafodd ei gyhoeddi ar 20fed Ionawr 2014. Ar 28ain Mawrth 2014, cwrddodd y 22... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 08 Gorffennaf 2014 Categorïau: Newyddion

Adroddiad newydd am effaith newid trefn 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi croesawu adroddiad Cyngor ar Bopeth am effaith newidiadau yn nhrefn y budd-daliadau ar bobl Cymru. Mae’r adroddiad yn disgrifio profiad y rhai mae newidiadau Llywodraeth San Steffan yn effeithio arnyn... darllen mwy
 
Dydd Llun, 07 Gorffennaf 2014 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion

Bydd rhagor o doriadau'n chwalu gwasanaethau 

Mae byd llywodraeth leol yn rhybuddio y bydd rhagor o doriadau cyllidebol yn 2015-16 yn arwain at dranc llawer o wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Ar ôl awgrymu yn wreiddiol y byddai’n cwtogi o 1.5% ar gyllidebau’r cynghorau lleol yn 2015-16,... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 27 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Cyngor Dinas Caerdydd fydd yn cynnal y gwasanaeth mabwysiadu gwladol newydd 

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi’i ddewis i gyflawni rôl hanfodol ynglŷn â chynnal gwasanaeth newydd sydd i gyflymu a gwella proses mabwysiadu plant yng Nghymru. Mae disgwyl y bydd y gwasanaeth newydd yn cael ei gyflwyno’n ffurfiol fis Tachwedd yn ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 26 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Nod cyffredin - datganiad ar y cyd ar wella'r gynrychiolaeth o fenywod mewn bywyd cyhoeddus 

Ar 25 Mehefin, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn llofnodi ymrwymiad ar y cyd i wella'r gynrychiolaeth o fenywod mewn bywyd cyhoeddus. Mae'r tri sefydliad eisoes wedi gweithredu rhaglenni ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 25 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Gosod pobl wrth galon gwasanaethau - dyna fydd yr alwad i arweinwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru 

Caiff arweinwyr gofal cymdeithasol eu herio’r wythnos hon i feddwl yn greadigol er mwyn rhoi pobl Cymru wrth galon eu gwasanaethau. Pobl yw calon gofal yw prif thema’r Gynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol Genedlaethol Cymru yn Llandudno. Bydd y... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 25 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Adolygiad WLGA o Drefniadau Llywodraethu Cyngor Sir Gâr 

Mae Cyngor Sir Gâr wedi gofyn i WLGA adolygu ei drefniadau llywodraethu trwy gyfrwng cymheiriaid annibynnol. Cytunodd arweinyddion cylchoedd gwleidyddol y cyngor ar orchwyl yr adolygiad ac fe roes y cynghorwyr i gyd sêl eu bendith arno (yn amodol ar ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 24 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30