Ymateb yn lleol i lymder yn y sector cyhoeddus 

A hwythau’n wynebu mwy a mwy o alw am wasanaethau cyhoeddus, llai a llai o arian ar eu cyfer a digon o ddyfalu am ad-drefnu maes llywodraeth leol, bydd arweinyddion y sector cyhoeddus yn cwrdd heddiw i drafod rôl, strwythur a chynaladwyedd 22 gyngor ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 19 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Cydnabyddiaeth i Arweinydd WLGA yn rhestr anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines 

Mae Arweinydd WLGA, y Cynghorydd Bob Wellington, wedi’i gydnabod ymhlith amryw enwogion y chwaraeon, byd adloniant a’r gwasanaethau cyhoeddus trwy ei ddyrchafu’n Gadlywydd o Ymerodraeth Prydain yn rhestr anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines. Mae’r ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 16 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Rhagori o ran casglu treth y cyngor 

Mae canran y dreth sydd wedi’i chasglu gan gynghorau lleol Cymru wedi cyrraedd y lefel uchaf ers cyflwyno’r drefn bresennol ym 1993. Yn ôl ystadegau sydd wedi’u cyhoeddi ar gyfer 2013-14, fe gasglodd y cynghorau lleol 97% o’r holl dreth sy’n... darllen mwy
 
Dydd Iau, 12 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Trafod tynged llywodraeth leol 

Bydd rôl byd llywodraeth leol Cymru o dan sylw pan ddaw arweinyddion y sector gwladol ynghyd yn Llandudno ddydd Iau 19eg Mehefin 2014. Gan fod llymder parhaus yn y sector hwnnw, mwy a mwy o alw am ei wasanaethau cyhoeddus a chryn dipyn o ddyfalu... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 11 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Gwasanaeth materion mabwysiadu Cymru 

Bydd rôl flaengar i’r cynghorau lleol o ran cynnal gwasanaeth newydd fydd yn cyflymu ac yn gwella proses mabwysiadu plant yng Nghymru. Mae’r Dirprwy Weinidog dros y Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwenda Thomas AC, wedi cyhoeddi bod disgwyl y bydd... darllen mwy
 
Dydd Iau, 05 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Croesawu rhagor o graffu 

Mae WLGA wedi cadarnhau heddiw fod byd llywodraeth leol wedi ymrwymo i ofalu y bydd penderfyniadau allweddol sy’n effeithio ar gymunedau lleol mor dryloyw ag y bo modd. Daw’r ymrwymiad hwnnw yn sgîl adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru sy’n dweud... darllen mwy
 
Dydd Iau, 29 Mai 2014 Categorïau: Newyddion

Gofyn am eglurdeb o ran ariannu'r cynghorau 

Mae WLGA wedi gofyn heddiw i Lywodraeth Cymru ddweud yn eglur faint o arian fydd ar gael i’r cynghorau lleol. Mewn llythyr i Bwyllgor y Cyfrifon Cyhoeddus, mae WLGA wedi gofyn i Lywodraeth Cymru roi amcangyfrifon eglurach a manylach mewn da bryd ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 20 Mai 2014 Categorïau: Newyddion

Teyrnged i'r Cynghorydd Anthony Christopher 

Mae’n ddrwg gan WLGA glywed bod y Cynghorydd Anthony Christopher, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, wedi marw. Mae brwydr Anthony yn erbyn cancr dros yr 11 mlynedd diwethaf wedi bod yn un hir ac anodd ond, er gwaetha’r... darllen mwy
 
Dydd Iau, 15 Mai 2014 Categorïau: Newyddion

WLGA yn croesawu'r rhaglen newydd i wella ysgolion 

Mae WLGA wedi croesawu rhaglen gwerth miliynau o bunnoedd sydd wedi’i lansio i wella ysgolion. Bydd yn cynorthwyo deugain o ysgolion uwchradd yng Nghymru. Drwy ganolbwyntio’n uniongyrchol ar ysgolion sy’n wynebu’r amgylchiadau anoddaf, nod ‘Her... darllen mwy
 
Dydd Iau, 01 Mai 2014 Categorïau: Newyddion

Costau cynnal a chadw'r ffyrdd 

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiad Cymdeithas Asffalt am gostau cynyddol cynnal a chadw rhwydwaith ffyrdd Cymru. Mae’r adroddiad yn amcangyfrif y bydd angen £440 miliwn ar gyfer cynnal a chadw yn y dyfodol er gwaetha’r ffaith bod y cynghorau lleol ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 03 Ebrill 2014 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30