Ymateb WLGA i brotestiadau Unsain 

Gan fod cyllidebau’r cynghorau lleol wedi crebachu’n fawr yn sgîl llymder parhaus, does gan fyd llywodraeth leol ddigon o arian i gynyddu cyflogau’r gweithwyr yn sylweddol. Yn ymateb i’r awgrym y dylai’r cyflogwyr gynnig rhagor, meddai’r Cyng.... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 20 Awst 2014 Categorïau: Newyddion

Llongyfarch disgyblion am ganlyniadau 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi llongyfarch disgyblion am y canlyniadau yn arholiadau’r Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru. Gan fod canlyniadau’r Safon Uwch yn well ar frig y raddfa a bod llwyddiant yn Niploma Bagloriaeth Cymru wedi... darllen mwy
 
Dydd Iau, 14 Awst 2014 Categorïau: Newyddion

Fydd arian wrth gefn ddim yn datrys y broblem 

Mae WLGA wedi dweud na fydd yr arian prin sydd wrth gefn yn datrys yr argyfwng o ran ariannu cynghorau lleol Cymru. Meddai Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: “Er y gallai ymddangos bod digon o arian wrth gefn... darllen mwy
 
Dydd Llun, 11 Awst 2014 Categorïau: Newyddion

Pryder am daliadau tai dewisol 

Mae WLGA wedi mynegi pryder am daliadau tai dewisol ar ôl i ystadegau diweddar awgrymu bod nifer y ceisiadau am gymorth ynglÅ·n â thai wedi cynyddu o 250%. Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: "Mae byd llywodraeth leol... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 08 Awst 2014 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i adroddiad am 'gyfoethogion' 

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiad Cynghrair y Trethdalwyr sy’n dangos bod cynghorau lleol Cymru yn parhau i bennu cyflogau rhesymol ar gyfer swyddogion uchelradd. Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: “Mae cynghorau lleol... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 05 Awst 2014 Categorïau: Newyddion

Pryderon Cylch Annibynnol WLGA am adroddiad Comisiwn Williams 

Mae cynghorwyr annibynnol Cymru yn pryderu’n fawr am y modd y gallai’r sylw ar ad-drefnu ffiniau llywodraeth leol effeithio ar drigolion y wlad, ac rydyn ni’n annog pawb i droedio’n ofalus. Er ein bod yn derbyn y gallai fod o les i’r trigolion pe... darllen mwy
 
Dydd Llun, 04 Awst 2014 Categorïau: Newyddion

Adroddiad am bwysigrwydd cyfathrebu'n effeithiol ynglyn a gwella gofal cymdeithasol 

Mae Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA) wedi cyhoeddi adroddiad am y modd mae gwasanaethau gwybodaeth yn cael eu trawsffurfio yng Nghymru fel y bydd pobl yn gallu ysgwyddo rhagor o gyfrifoldeb am y gofal maen nhw’n ei dderbyn. Un ... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 01 Awst 2014 Categorïau: Newyddion

Cefnogaeth arweinyddion cynghorau lleol y gogledd dros garchar newydd yn Wrecsam 

Mae arweinyddion chwe chyngor lleol y gogledd wedi anfon llythyr i Bwyllgor Materion Cymru Cyffredin gan ofyn iddo gefnogi prosiect adeiladau carchardy yn Wrecsam. £212 miliwn fydd gwerth y prosiect. A hwythau wedi ymgyrchu dros y prosiect ers... darllen mwy
 
Dydd Iau, 24 Gorffennaf 2014 Categorïau: Newyddion

Costau diswyddo wedi dyblu o achos llymder 

Mae amcangyfrifon diweddar yn awgrymu bod cynghorau lleol yn gorfod rhoi mwy a mwy o arian i’r gweithwyr niferus maen nhw wedi’u diswyddo, ond mae WLGA wedi dadlau mai gwir gost y diswyddo yw bod pobl wedi colli cyfleoedd i weithio’n lleol a does... darllen mwy
 
Dydd Iau, 24 Gorffennaf 2014 Categorïau: Newyddion

Fydd streic ddim yn newid y cynnig 

Fydd streic heddiw ddim yn newid amodau’r cynnydd diweddaraf sy’n cynnig ‘y fargen orau’ i weithwyr y cynghorau yn y sefyllfa economaidd ymestynnol sydd ohoni. Meddai Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:... darllen mwy
 
Dydd Iau, 10 Gorffennaf 2014 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30