Amheuon WLGA am adroddiad o gynllunio at raid 

Cododd WLGA gwestiynau heddiw am ganfyddiadau adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ynglŷn â threfniadau ymateb i argyfyngau sifil. Meddai'r Cynghorydd Neil Moore (Bro Morgannwg), Llefarydd WLGA dros Wasanaethau Rheoleiddio a Rheng Flaen: “Mae'n ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 11 Rhagfyr 2012 Categorïau: Newyddion

Ymwybyddiaeth o broblemau'r GIG 

Mae WLGA wedi croesawu heddiw ganfyddiadau'r arolwg gynhaliodd Cydffederasiwn y GIG. Yn ôl yr arolwg, mae pobl Cymru yn fwyfwy ymwybodol o'r rhesymau dros newid gwasanaethau iechyd. Fe welodd cynulleidfa cynhadledd Cydffederasiwn y GIG grynodeb... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 07 Rhagfyr 2012 Categorïau: Newyddion

Pryder WLGA am gynllun treth y cynghorau 

Mae WLGA wedi dweud y dylai'r Cynulliad sefydlu rheoliadau'r cynllun newydd ar gyfer treth cynghorau Cymru erbyn heddiw fel y bydd cyfle i'r cynghorau lleol gytuno ar eu cynlluniau lleol erbyn mis Ionawr. Rhaid i Lywodraeth Cymru ddyfeisio... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 05 Rhagfyr 2012 Categorïau: Newyddion

WLGA am gadw addysg ym myd llywodraeth leol 

Meddai'r Cynghorydd Bob Wellington (Tor-faen), Arweinydd WLGA: “Bydd WLGA yn gwrthwynebu'n ffyrnig unrhyw gynnig sy'n awgrymu na ddylai addysg fod o dan reolaeth y cynghorau lleol achos y byddai'n groes i'r egwyddor o reolaeth ac atebolrwydd... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 20 Tachwedd 2012 Categorïau: Newyddion

Ariannu Rhaglen 'Cymunedau yn Gyntaf' 

Mae WLGA wedi croesawu'r cyhoeddiad y bydd Rhaglen 'Cymunedau yn Gyntaf' yn parhau ar wedd newydd, gan ofyn am ragor o sicrwydd i'r cynghorau lleol sydd heb glywed eto a fyddan nhw'n ymwneud â'r rhaglen. Gan fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi... darllen mwy
 
Dydd Llun, 19 Tachwedd 2012 Categorïau: Newyddion

Diddordeb siomedig o ran ethol comisiynwyr 

Mae WLGA wedi cadarnhau ei bod am gydweithio â'r comisiynwyr newydd dros faterion plismona a throseddu er ei bod wedi'i siomi gan lefel y diddordeb yn yr etholiadau. Meddai Prif Weithredwr WLGA, Steve Thomas CBE: “Yn gyntaf, fe hoffai WLGA... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 16 Tachwedd 2012 Categorïau: Newyddion

Cynllunwyr lleol o blaid newid y polisi gwladol 

Mae’r awdurdodau cynllunio lleol wedi croesawu’r newidiadau mae Llywodraeth Cymru wedi’u cyhoeddi ynglŷn â threfn y cynllunio am y byddan nhw’n helpu economi’r wlad i dyfu’n barhaus. Gan fod trefn y cynllunio’n hanfodol i les Cymru, diben y... darllen mwy
 
Dydd Iau, 15 Tachwedd 2012 Categorïau: Newyddion

Ymdrech yr ifainc yn Wythnos y Gwaith Ieuenctid 

Bydd dros 1,000 o bobl ifanc yn crwydro ffiniau ac arfordir Cymru dros y penwythnos i ddathlu dechrau Wythnos Gwaith Ieuenctid 2012. Bydd pob carfan yn crwydro'r rhan o Lwybr Arfordir Cymru neu Lwybr Chlawdd Offa sy'n ffinio ar ei sir ei hun –... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 02 Tachwedd 2012 Categorïau: Newyddion

Effeithiau negyddol 'treth yr ystafelloedd gwely' 

Mynegodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ei phryderon heddiw am y dreth mae Llywodraeth San Steffan yn bwriadu ei chyflwyno ynglŷn ag ystafelloedd gwag. Mae bwriad i newid trefn budd-daliadau'r Deyrnas Gyfunol fis Ebrill 2013 fel y bydd... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 02 Tachwedd 2012 Categorïau: Newyddion

Gall cysylltiadau rhwng cenedlaethau gryfhau cymunedau 

I dynnu sylw at y modd y gall pobl o bob oedran gyfrannu at fywyd eu cymunedau, mae llawlyfr newydd wedi’i gyhoeddi i gryfhau cysylltiadau rhwng cenedlaethau yng Nghymru. Mae ‘Pontio’r Cenedlaethau yng Nghymru’ wedi’i lunio gan WLGA a Sefydliad... darllen mwy
 
Dydd Llun, 29 Hydref 2012 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30