Datganiad WLGA: Ad-drefnu Llywodraeth Leol yng Nghymru - Pwyso a mesur 

Bu arweinyddion y cynghorau lleol yn yr Wyddgrug heddiw ar gyfer cyfarfod Pwyllgor Cydlynu WLGA. Ystyriodd y pwyllgor amryw faterion gan gynnwys cabinet llywodraeth newydd Cymru ac ad-drefnu maes llywodraeth leol. Cyhoeddodd y datganiad isod... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 27 Mai 2016 Categorïau: Newyddion

Croesawu newid agwedd ynglŷn â’r ad-drefnu 

Mae cynghorau lleol Cymru wedi croesawu awgrym y Prif Weinidog y gallai Llywodraeth Cymru ar ei newydd wedd ailystyried y bwriad i ad-drefnu maes llywodraeth leol. Mae hynny wedi dod ar ôl cryn dipyn o ddyfalu dros y blynyddoedd, ynghyd ag amryw... darllen mwy
 
Dydd Llun, 23 Mai 2016 Categorïau: Newyddion

Cymdeithasau Cymru a’r Alban o blaid parhau yn Undeb Ewrop 

A’r refferendwm am Undeb Ewrop ar 23ain Mehefin yn prysur nesáu, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) a Chymdeithas Awdurdodau Lleol yr Alban (COSLA) wedi mynegi eu cefnogaeth dros barhau’n aelod o’r undeb. Mae amryw resymau dros hynny... darllen mwy
 
Dydd Llun, 16 Mai 2016 Categorïau: Ewrop Newyddion

Diolch i staff y cynghorau am weinyddu etholiadau 

Mae WLGA wedi diolch i swyddogion etholiadol a gweithwyr eraill y cynghorau lleol am weinyddu prosesau ethol aelodau’r Cynulliad a’r comisiynwyr dros faterion plismona a throseddu yn dda. Meddai Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr WLGA: “Diolch... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 06 Mai 2016 Categorïau: Newyddion

Pecyn cymorth newydd ar gyfer asesu poblogaethau yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cy 

Mae Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA) wedi bod yn cydweithio â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a phartneriaid eraill i lunio pecyn cymorth ar gyfer adroddiadau asesu poblogaethau, un o ofynion Deddf... darllen mwy
 
Dydd Iau, 07 Ebrill 2016 Categorïau: Newyddion

Deddf newydd ar gyfer gofal cymdeithasol 

Daeth deddf newydd sydd i newid yn llwyr ein ffordd o roi gwasanaethau cymdeithasol i rym heddiw, a bydd rôl flaengar i’r cynghorau lleol o ran ei rhoi ar waith. Nod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014 yw gofalu bod gofal a... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 06 Ebrill 2016 Categorïau: Newyddion

Codi treth y cyngor i ddiogelu gwasanaethau lleol 

A threth cynghorau lleol Cymru wedi cynyddu o 3.5% ar gyfartaledd, maen nhw’n parhau i bennu cyfradd deg i ddiogelu gwasanaethau lleol hanfodol. Meddai Steve Thomas, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA): “Mae cyfradd treth... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 30 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion

Dim angen i Estyn fonitro gwasanaethau addysg mwyach 

Mae WLGA wedi croesawu’r cyhoeddiad heddiw na fydd angen i Estyn gadw golwg ar wasanaeth addysg Cyngor Caerdydd mwyach. Yn sgîl y cyhoeddiad hwnnw, does dim gwasanaethau addysg yn amryw gategorïau arbennig Estyn bellach. Yn ystod cyfres... darllen mwy
 
Dydd Iau, 24 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion

Ymarferol, o fewn cyrraedd a gwir ei angen 

Mae arweinyddion llywodraeth leol wedi croesawu adroddiad sy’n gofyn am gyfres o newidiadau uchelgeisiol ond ymarferol i ddiwygio trefn ariannu cynghorau lleol Cymru. Mae adroddiad y Comisiwn Annibynnol dros Faterion Ariannol Llywodraeth Leol... darllen mwy
 
Dydd Iau, 24 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion

Cyllideb 2016 Llywodraeth San Steffan - Datganiad WLGA 

Yn sgîl cyhoeddiad Canghellor Trysorlys San Steffan heddiw, fe fydd pwysau o hyd ar y gwasanaethau cyhoeddus lleol. Mae’u cyllidebau wedi crebachu i raddau nas gwelwyd erioed ers 2009-10. Er bod y dyraniad sydd wedi’i gadarnhau y mis hwn ar gyfer... darllen mwy
 
Dydd Iau, 17 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30