Pwyllgor Cydlynu WLGA

Aelodau Pwyllgor Cydlynu WLGA yw arweinyddion y 22 awdurdod lleol ynghyd â chynrychiolwyr yr aelodau cyswllt (heb hawl i bleidleisio). Dyma brif fforwm WLGA ynglÅ·n â pholisïau a materion sy’n berthnasol i Gymru gyfan. Mae’r pwyllgor yn atebol i Gyngor WLGA.

Blaenau Gwent Y Cynghorydd Steve Thomas Llafur
Pen-y-bont ar Ogwr Y Cynghorydd Huw David Llafur
Caerffili Y Cynghorydd Keith Reynolds Llafur
Caerdydd Y Cynghorydd Phil Bale Llafur
Sir Gâr Y Cynghorydd Emlyn Dole Plaid Cymru
Ceredigion Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn Plaid Cymru
Conwy Y Cynghorydd Dilwyn Roberts Plaid Cymru
Sir Ddinbych Y Cynghorydd Hugh Evans OBE Annibynnol
Sir y Fflint Y Cynghorydd Aaron Shotton Llafur
Gwynedd Y Cynghorydd Dyfed Edwards Plaid Cymru
Ynys Môn Y Cynghorydd Ieuan Williams Annibynnol
Merthyr Tydful Y Cynghorydd Brendan Toomey Llafur
Sir Fynwy Y Cynghorydd Peter Fox OBE Conservative
Castell-nedd Port Talbot Y Cynghorydd Ali Thomas OBE Llafur
Casnewydd Y Cynghorydd Debbie Wilcox Llafur
Sir Benfro Y Cynghorydd Jamie Adams Annibynnol
Powys Y Cynghorydd Barry Thomas Annibynnol
Rhondda Cynon Taf Y Cynghorydd Andrew Morgan Llafur
Abertawe Y Cynghorydd Rob Stewart Llafur
Tor-faen Y Cynghorydd Bob Wellington CBE Llafur
Bro Morgannwg Y Cynghorydd Neil Moore Llafur
Wrecsam Y Cynghorydd Mark Prichard  Annibynnol

Awdurdodau’r parciau cenedlaethol

Enw Awdurdod

Y Cynghorydd Geraint Hopkins

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Awdurdodau’r gwasanaethau tân ac achub

Man y cyfarfod fydd yn pennu pa aelod sydd i gynrychioli awdurdodau’r tri gwasanaeth tân ac achub.
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30