Ymchwiliadau pwyllgorau’r Cynulliad 2018

Ymchwiliad - Y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus  

Tystiolaeth WLGA - Mehefin 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 11 Mehefin 2018 Agor dolen

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


Ymchwiliad - Paratoadau yr hyn a fydd yn disodli cyllid yr UE yng Nghymru

Y Pwyllgor Cyllid

Tystiolaeth WLGA - Mai 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Cyllid y Cynulliad i Baratodau yr hyn a fydd yn disodli cyllid yr UE yng Nghymru. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 13 Mehefin 2018 Agor dolen

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


Ymchwiliad - Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Tystiolaeth WLGA - Ebrill 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau y Cynulliad i Gyflwr Ffyrdd yng Nghymru.

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


Ymchwiliad - 'Tai carbon isel: yr her'

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig        

Tystiolaeth WLGA - Chwefror 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad i 'dai carbon: yr her'. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 15 Chwefror 2018 Agor dolen

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


Ymchwiliad - Perthynas y DU â'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Tystiolaeth WLGA - Chwefror 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad i Berthynas y DU â'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol.

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


Ymchwiliad - Gysgu ar y stryd yng Nghymru

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Tystiolaeth WLGA - Chwefror 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau y Cynulliad i gysgu ar y stryd yng Nghymru.

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


Ymchwiliad - Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Tystiolaeth WLGA - Ionawr 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru.

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


Ymchwiliad - Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Tystiolaeth WLGA / ADSS Cymru / Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - Ionawr 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru / ADSS Cymru / Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i ymchwiliad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad i phlant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 26 Chwefror 2018 Agor dolen

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


Ymchwiliad - Cost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio

Y Pwyllgor Cyllid

Tystiolaeth WLGA / ADSS Cymru - Ionawr 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Cyllid y Cynulliad i gost gofalu am boblogaeth sy’n heneiddio. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 19 Ebrill 2018 Agor dolen

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


Mae rhagor o wybodaeth gan: Barry Williams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30