Ymchwiliadau pwyllgorau’r Cynulliad

1. Ymchwiliad i wydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit a'i chymorth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Tystiolaeth WLGA - Tachwedd 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad ynglŷn a gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit a'i chymorth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus.

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


2. Ymchwiliad i 'Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru'

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Tystiolaeth WLGA - Hydfref 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad ynglŷn a pholisi bwyd a diod yng Nghymru.

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


3. Ymchwiliad i effaith tagfeydd ar y diwydiant bysiau

Y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Tystiolaeth WLGA - Mehefin 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau y Cynulliad ynglŷn a effaith tagfeydd ar y diwydiant bysiau.

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


4. Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Tystiolaeth WLGA - Mehefin 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ynglŷn a dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 06 Mehefin 2017 (Eitem 2) Agor dolen

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


5. Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Tystiolaeth WLGA / ADSS Cymru - Mawrth 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac ADSS Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad ynglŷn a unigrwydd ac unigedd. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 15 Mehefin 2017 (Eitem 4) Agor dolen

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


6. Ymchwiliad i hawliau dynol yng Nghymru

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chyumunedau  

Tystiolaeth WLGA - Chwefror 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chyumunedau y Cynulliad ynglŷn a hawliau dynol yng Nghymru.

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


7. Dull strategol cynghorau o gynhyrchu incwm a chodi tâl

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Tystiolaeth WLGA - Chwefror 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i sesiwn dystiolaeth Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad ynglŷn a dull strategol cynghorau o gynhyrchu incwm a chodi tâl. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 06 Chwefror 2017 (Eitem 3) Agor dolen

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


8. Ymchwiliad i strategaeth genedlaethol ddrafft Llywodraeth Cymru ar ddementia

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Tystiolaeth WLGA / ADSS Cymru - Ionawr 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac ADSS Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad ynglŷn a strategaeth genedlaethol ddrafft Llywodraeth Cymru ar ddementia. 

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


9. Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Tystiolaeth WLGA - Ionawr 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad ynglŷn a threfn reoleiddio cymdeithasau tai. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 16 Ionawr 2017 (Eitem 4) Agor dolen

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


10. Ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Tystiolaeth WLGA - Tachwedd 2016

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau y Cynulliad ynglŷn a ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 15 Rhagfyr 2016 (Eitem 2) Agor dolen

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


11. Ymchwiliad i baratoadau ar gyfer gaeaf 2016–17

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Tystiolaeth WLGA / ADSS Cymru - Medi 2016

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac ADSS Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad ynglŷn â pha mor drylwyr mae GIG Cymru a’r gwasanaethau cymdeithasol wedi paratoi ar gyfer 2016/17.

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30