Dysgu electronig ar gyfer Cynghorwyr

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gweithio ar y cyd â Medrau er Cyfiawnder i lunio deunyddiau dysgu electronig i gynghorwyr. Bydd y deunyddiau ar gael trwy Academi Cymru Gyfan. Mae’r adnoddau ar y gweill, a byddwn ni’n ychwanegu modiwlau newydd pan fyddan nhw’n barod.


Modiwlau E-ddysgu i gynghorwyr sydd yn rhan o’r Academi Cymru Gyfan

 • Cadeirio Cyfarfodydd (Datblygu Cynghorwyr)
 • Rhianta Corfforaethol (Datblygu Cynghorwyr)
 • Ymwybyddiaeth Diogelu Data
 • Penderfyniadau i Genedlaethau'r Dyfodol (Datblygiad Cynghorwyr)
 • Y Cynghorydd Ward Effeithiol (Datblygu Cynghorwyr)
 • Moesau a Safonau (Datblygu Cynghorwyr)
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (Datblygu Cynghorwyr)
 • Rhyddid Gwybodaeth Canllaw i Awdurdodau Lleol
 • Cyflwyniad i Graffu (Datblygu Cynghorwyr)
 • Sgiliau Siarad Cyhoeddus (datblygu Cynghorwyr)
 • Diogelu (Datblygu Cynghorwyr)
 • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
 • Trais yn erbyn menywod, can-drin domestid a thrais rhywiol
 • Ysgrifennu effeithiol
 • Deallusrwydd emosiynol
 • Rheoli eich hun a'ch amser
 • Ymwybyddiaeth straen
 • Gan ddefnyddio e-ddysgu yn eich datblygiad

Rhaid i gynghorwyr a hoffai ddefnyddio’r adnoddau gael eu cofrestru trwy eu gweinyddwr lleol.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30