Dysgu electronig ar gyfer Cynghorwyr

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gweithio ar y cyd â Medrau er Cyfiawnder i lunio deunyddiau dysgu electronig i gynghorwyr. Bydd y deunyddiau ar gael trwy Academi Cymru Gyfan.

Mae’r adnoddau ar y gweill, a byddwn ni’n ychwanegu modiwlau newydd pan fyddan nhw’n barod.

Dyma enghreifftiau o’r hyn sydd ar gael i gynghorwyr ar hyn o bryd.

  • Llywio cyfarfodydd
  • Penderfynu dros genedlaethau’r dyfodol
  • Ymwybyddiaeth o ofynion diogelu data
  • Deallusrwydd teimladol
  • Deddf y Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

Rhaid i gynghorwyr a hoffai ddefnyddio’r adnoddau gael eu cofrestru trwy eu gweinyddwr lleol.

Dyma wefan Academi Cymru Gyfan.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30