Achlysuron

Cynhadledd Flynyddol CLlLC 

Dydd Iau 28 Mehefin 2018 Venue Cymru. Llandudno Newid ac ansicrwydd yw’r drefn newydd bellach yng ngwleidyddiaeth Cymru. Gyda chefndir o’r fath, mae digonedd i’w drafod; gyda chynghorau yn ymrafael â chwestiynau am ddyfodol y GIG a... read more
 

  28/06/2018 - 28/06/2018
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30