Achlysuron

Seminar yr Hydref WLGA 

Dydd Iau 23 Tachwedd 2017 Neuadd y Ddinas, Caerdydd Swper i ddilyn yn Stadiwm y Principality, Caerdydd Bydd Seminar yr Hydref WLGA yn cymryd lle ddiwrnod wedi Cyllideb Hydref y Canghellor. Gyda’r cyfnod hiraf o lymder yn y sector... read more
 

  23/11/2017 - 23/11/2017
Digwyddiad ar Raglen Cyfoethogi Gwyliau’r Ysgol Cymru WLGA 

Canolfan yr Holl Genhedloedd, Sachville Avenue, Caerdydd, CF14 3NY

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, yn eich gwahodd i’r digwyddiad cenedlaethol hwn ar Raglen Cyfoethogi Gwyliau’r Ysgol Cymru i drafod deilliannau cynllun Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau’r Ysgol Cymru 2017 a dwyn... read more
 

  30/11/2017 - 30/10/2017
  Categorïau: Dysgu gydol oes
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30