Arolwg o’r cynghorwyr fydd yn ymadael

Yn rhan o raglen ‘Amrywiaeth mewn Democratiaeth’ Llywodraeth Cymru, bydd WLGA yn cynnal arolwg o’r cynghorwyr na fyddan nhw’n ymgeiswyr yn etholiadau lleol 2017. Diben yr arolwg yw dysgu rhagor am brofiad cynghorwyr yn y swydd a’u rhesymau dros ymadael. Bydd yr wybodaeth yn ein helpu i wella’r cymorth, yr hyfforddiant a’r cynghorion sydd ar gael i gynghorwyr a galluogi awdurdodau i newid eu trefniadau yn ôl yr angen er cymorth i gynghorwyr yn y dyfodol.

Bydd canlyniadau'r arolwg ar gael i bob awdurdod a bydd adroddiad cenedlaethol ar gael yn haf 2017.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30