Rhaglen Arwain i Gynghorwyr 2017-18

Yn rhan o Academi Cymru, mae Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cydweithio â Chymdeithas Llywodraeth Leol Lloegr (LGA) eto er mwyn cynnig rhaglen meithrin medrau arwain i gynghorwyr.

Mae’r rhaglen wedi’i chydnabod gan Sefydliad Arwain a Rheoli, corff mwyaf blaengar y Deyrnas Gyfunol ynglŷn ag achredu cyrsiau arwain a rheoli.  Bydd pawb sydd wedi gorffen y rhaglen yn ennill tystysgrif.

Diben y rhaglen hon yw galluogi arweinyddion a chynghorwyr eraill sy’n ymwneud ag arwain i ystyried y syniadau diweddaraf ym maes arweiniad gwleidyddol a meithrin yr wybodaeth a’r medrau angenrheidiol i ateb heriau.

Un o gryfderau’r rhaglen yw ei bod yn rhoi cyfle i gynghorwyr o bob plaid wleidyddol gwrdd â’u cyfatebion o gynghorau a phleidiau eraill a thrafod materion sy’n gyffredin iddyn nhw.

Mae’r cyfuniad hwnnw o ddysgu gan arbenigwyr ym maes arwain a thrwy profiad cyfoeswyr yn rhoi i’r cynghorwyr hyder yn eu galluoedd a rhwydwaith newydd o bobl y gallan nhw ymddiried ynddynt.

Bydd cyfres nesaf Rhaglen Arwain yn ystod hydref 2017 a bydd cyfres arall yn dilyn ddechrau 2018. Rhaglen arweinyddiaeth  ar gyfer dyddiadau Aelodau

Gogledd Cymru - Cei Gwesty, Conwy (Yn ystod yr wythnos)

  • 17/18 Hydref
  • 7/8 Tachwedd
  • 12/13 Rhagfyr

De Cymru - Gwesty Tŷ Newydd, Caerdydd (Penwythnosau)

  • 20/21 Ionawr
  • 17/18 Chwefror
  • 10/11 Mawrth

Rhaglen Arwain i Gynghorwyr: Cwestiynau a ofynnir yn aml.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30