Rhwydweithiau'r Awdurdodau Lleol dros Faterion Digartrefedd a Rhaglen 'Cefnogi Pobl'

Aelodau Rhwydweithiau’r Awdurdodau Lleol dros Faterion Digartrefedd a Rhaglen ‘Cefnogi Pobl’ yw rheolwyr a swyddogion sy’n ymwneud â’r meysydd hynny yng nghynghorau lleol Cymru. Eu prif nod yw gwella gwasanaethau digartrefedd a thai cymorth.

Bydd y rhwydweithiau’n cwrdd bob tri mis er mwyn:

  • lledaenu arferion da;
  • cynorthwyo ei gilydd;
  • llunio dulliau a threfniadau ar gyfer ymateb yn effeithiol i gyd-destun polisïau.

I hwyluso gwaith y rhwydweithiau, helpu swyddogion a chydweithio ag amryw asiantaethau, mae gan WLGA swyddog, Joy Williams wedi eu lleoli yn:

Dinas a Sir Abertawe

Opsiynau Tai

17 Stryd Fawr

Abertawe

SA1 1LF


Agor dolen yma am mwy o adnoddau 'Rhwydweithiau'r Awdurdodau Lleol dros Faterion Digartrefedd a Rhaglen 'Cefnogi Pobl'


Mae rhagor o wybodaeth gan: Joy Williams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30