Adnoddau i gefnogi Ffoaduriaid o Syria yng Nghymru - Ffilmiau

Ar gael Ebrill 2018

Yr Iaith Gymraeg a Ffoaduriaid - Agor yma

Amser: 6' 05"

Nesta Davies o Uned Iaith Môn yn rhannu profiadau’r uned o gyflwyno’r Iaith i blant o Syria.


Cefnogi'r plentyn yn yr ysgol - Agor yma

Amser: 2' 33"

Mae Gweithiwr Cymorth Plant o Uned Iaith yn edrych ar y cefnogaeth mae plant ffoaduriaid yn angen ar ol iddyn nhw cyrraedd yng Nghymru.


Deall gwahaniaethau diwylliannol - Agor yma

Amser: 2' 13"

Mae Gweithiwr Cymorth Plant o Uned Iaith yn siarad am yr angen i ddeall gwananiaethau diwylliannol a chefndir.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Erica Williams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30