Asiantaeth Gwella'r Gwasanaethau Cymdeithasol 2006-2017

SSIA

 

 

 

 

 

Sefydlwyd Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA) fis Mawrth 2006 i helpu’r awdurdodau lleol i gynyddu cyflymder y gwella a hybu rhagoriaeth yn y gwasanaethau cymdeithasol. Roedd yr asiantaeth yn bartneriaeth sy’n cynnwys:

  • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA)
  • Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS)
  • Llywodraeth Cymru

Fis Ebrill 2017, Symudodd Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA), fu o dan adain Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA), i gorff newydd, Gofal Cymdeithasol Cymru, a sefydlwyd trwy Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol Cymru er mwyn dod â gwaith rheoleiddio a datblygu’r gweithlu, gwella gwasanaethau ac ymchwil at ei gilydd. Mae adroddiad wedi’i lunio i ddathlu taith a llwyddiannau’r asiantaeth ers ei sefydlu yn 2006. Dyma ragor


Mae rhagor o wybodaeth gan: Barry Williams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30