Cylch Polisïau Gwasanaethau Cymdeithasol

Diben Cylch Polisïau’r Gwasanaethau Cyhoeddus yw cynghori WLGA. Llefarydd Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd WLGA, Y Cyng Huw David (Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr) yw cadeirydd y cylch. Mae’i aelodau wedi’u penodi o blith cynghorwyr sy’n gyfrifol am y gwasanaethau cymdeithasol ym mhob awdurdod lleol. Bydd gweinidog priodol Llywodraeth Cymru yn bresennol yn ei gyfarfodydd.

Cyfarfodydd 2017: 9fed Hydref 2017 (Caerdydd)


Mae rhagor o wybodaeth gan: Stewart Blythe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30