Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cynhadledd Cymru gyfan 2018 gan SSCE Cymru

12/06/2018


Am ddim

Mae plant milwyr yn byw ac yn mynychu’r ysgol ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru, nid ardaloedd ger gwersylloedd y Lluoedd Arfog yn unig.

O ganlyniad i’w rheini yn symud yn aml, gall fod amryw o effeithiau ar blant milwyr yn y cartref ac yn yr ysgol.

Mae’r gynhadledd hon ar gyfer ysgolion, proffesiynolion addysg, awdurdodau lleol a mudiadau cymorth ledled Cymru sy’n ymwneud â phlant milwyr a’u teuluoedd, neu a hoffai ddeall rhagor am y pwnc.

Mae’r themâu yn cynnwys: cefnogi plant milwyr ac arnynt anghenion addysgol arbennig, rhannu arferion da, adrodd straeon digidol ac ardal arddangos.


Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â millie.taylor@wlga.gov.uk

Ewch i www.sscecymru.co.uk


  Stadiwm Dinas Caerdydd
 

 Postiwyd gan WLGA
 16/02/2018   Categorïau: Diogelwch cymunedau a thân ac achub Dysgu gydol oes

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30