Meincnodi Gwastraff

Established in 2010, the Waste Benchmarking Project examines the financial and performance data provided by local authorities in greater details. The aim is to identify good practice and facilitate service improvement.

Hyb Meincnodi Ariannol Gwasanaethau Gwastraff

Croeso i Hyb Meincnodi Ariannol Gwasanaethau Gwastraff byw Rhaglen Gwella Cymru ar-lein a ddatblygwyd ar y cyd ag Uned Ddata Llywodraeth Leol (LGDU) ac mae’n darparu cronfa fanwl o ddata ariannol yn ymwneud â gwastraff o 22 awdurdod lleol Cymru. Mae’r data hwn yn cynnwys pum maes ar gyfer y cyfnod 2011 - 2016, sef:

  1. Gwasanaethau Gwastraff Bwyd
  2. Gwasanaethau Gwastraff Gweddilliol
  3. Gwasanaethau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi (HWRC)
  4. Gwasanaethau Gwastraff Masnach
  5. Gwasanaethau Ailgylchu Sych

Data diweddaraf

  • Tachwedd 2017 - Mae data’n ymwneud â Gwasanaethau Gwastraff Masnach ar gyfer y cyfnodau 2014-15 a 2015-16 bellach yn fyw

Crëwyd yr Hyb yn dilyn argymhelliad a wnaed ar ôl adolygiad a gynhaliwyd gan Ricardo AEA i waith meincnodi Cymru. Ei nod yw gwella lledaenu data'r gwaith meincnodi. Trwy gydgrynhoi’r data mewn un lle, mae’r Hyb yn rhoi cyfle i swyddogion mewn awdurdodau lleol gwestiynu a chael mynediad i’r data yn ôl eu dymuniad.

Cyfarwyddiadau ymuno

Er mwyn defnyddio’r Hyb, bydd angen creu cyfrif ar-lein wedi ei ddiogelu gan gyfrinair yn gyntaf. Ewch i wefan Uned Ddata Llywodraeth Leol yma, agor y ddolen i gofrestru. Wrth gofrestru, nodwch mai data gwastraff y mae gennych ddiddordeb ynddo pan ofynnir y cwestiwn “Pam mae angen i chi gael mynediad i’r Hyb Meincnodi?”

Ar ôl i chi gofrestru ac ymweld â’r Hyb Meincnodi, byddem yn croesawu unrhyw adborth sydd gennych. Cyflwynwch eich sylwadau trwy’r cyfeiriad e-bost isod.

Yn 2017, cafodd Hyb Meincnodi Gwastraff y Rhaglen Gwella Gwastraff ei gyflwyno a chafodd ei roi ar restr fer ar gyfer y Categori Syniad Newydd Gorau yng NGWOBRAU Pwyllgor Cynghori ar Ailgylchu'r Awdurdod Lleol (LARAC). Darllenwch fwy yma agor y ddolen


Dolen: Uned Ddata Llywodraeth Leol


Mae rhagor o gwybodaeth gan: Barry Williams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30