Compendiwm Data Gwastraff

Taenlen gynhwysfawr yw Compendiwm Data Gwastraff 2016-17 a gynhyrchwyd ar y cyd gan WLGA a WRAP. Mae’n cynnwys ystod eang o ddata gweithredol a pherfformiad ynghylch rheoli gwastraff ac mae wedi’i drefnu yn unol â’r chwe phennawd canlynol:   

  1. Seilwaith Casglu Gwastraff
  2. Data am Wastraff Preswyl
  3. Data am Wastraff Dibreswyl
  4. Data am Gyllid Gwastraff
  5. Data Gweithredol
  6. Data Demograffig Allweddol

Mae’r data wedi’i gasglu o ffynonellau niferus gan gynnwys Adroddiadau Cyllid Gwastraff y Rhaglen Gwella Gwastraff, WDF, adroddiadau meincnodi a WRAP.

Bydd modd gweld y compendiwm, sydd ar hyn o bryd yn cael ei ddiweddaru fel rhan o’r broses feincnodi, ar y safle hwn yn ogystal ag ar wefan Canolfan Meincnodi Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru yn gynnar yn 2018, a bydd yn cael ei ddiweddaru’n flynyddol wedi hynny. Bydd hefyd yn cael ei ddosbarthu i bawb sydd â diddordeb.


Dolen: WRAP (Waste and Resources Action Programme)


Mae rhagor o wybodaeth gan: Barry Williams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30