Ein Nod

 

Fe roes y Frenhines sêl ei bendith ar Ddeddf 'Diwygio Budd-daliadau' ar 8fed Mawrth 2012. Bydd y ddeddf yn effeithio ar y cynghorau mewn sawl ffordd:

  • Bydd y Credyd Cyffredinol yn cyfuno amryw fudd-daliadau sydd ar gael i bobl o oedran gweithio.

  • Bydd Cynllun Cymorth Treth Cynghorau fis Ebrill 2013 yn achosi anawsterau i'r cynghorau a'u partneriaid ledled y gwasanaethau cyhoeddus.

  • Bydd uchafswm y cymorth ariannol ar gyfer tai yn cwtogi ar incwm sawl teulu a bydd angen i'r cynghorau roi rhagor o gymorth o ganlyniad.

Gyda chymorth rheolwyr budd-daliadau ledled y wlad, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi cymryd rhan er dechrau 2012 yn rhai o weithgorau Adran Gwaith a Phensiynau San Steffan sy'n paratoi cynghorau lleol ar gyfer y Credyd Cyffredinol yn y DG. Er mis Mai 2012, mae WLGA wedi mynd ar ôl tair blaenoriaeth ym maes diwygio budd-daliadau, hefyd:

  • Cydweithio â Llywodraeth Cymru i leddfu effaith Cynllun Cymorth Treth y Cynghorau ar gynghorau a phreswylwyr. Cliciwch yma 

  • Gofalu bod rôl i'r cynghorau yn nhrefn y Credyd Cyffredinol.

  • Cadw golwg ar effaith y newidiadau cyfredol a'r rhai sydd ar y gweill o ran Budd-dal Tai. Cliciwch yma

I helpu cynghorau a hawlwyr i ddarparu ar gyfer effeithiau Deddf 'Diwygio Budd-daliadau' 2012, bydd WLGA yn cyhoeddi ar y dudalen hon nifer o adnoddau defnyddiol sydd wedi'u llunio yma ac mewn sefydliadau eraill megis Llywodraeth Cymru, seiadau doethion, prifysgolion a chyrff eraill.


Dolenni: Personal Independence Payment / Credyd cynhwysol / Credyd cynhwysol (Welfare that Works) / Benefit Cap / Spare Room Subsidy / Touchbase (Cylch lythyr DWP) / Citizens Advice / Disability Rights UK / Gwasanaeth Cynghori Ariannol / Welfare Rights


Mae rhagor o wybodaeth gan: Jon Rae

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30