Seminar yr Hydref WLGA

23/11/2017Dydd Iau 23 Tachwedd 2017

Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Swper i ddilyn yn Stadiwm y Principality, Caerdydd

Bydd Seminar yr Hydref WLGA yn cymryd lle ddiwrnod wedi Cyllideb Hydref y Canghellor. Gyda’r cyfnod hiraf o lymder yn y sector cyhoeddus, trafodaethau Brexit a thrafodaethau ar sut y bydd llywodraeth leol yng Nghymru yn edrych yn y dyfodol yn gefndir i’r cyfan, mae’r seminar hon yn addo i fod yn un o’r digwyddiadau sector cyhoeddus allweddol eleni.

Y seminar hon fydd y digwyddiad mawr cyntaf i lywodraeth leol yn dilyn yr etholiadau lleol ym mis Mai gan glywed gan wleidyddion amlwg o lywodraethau cenedlaethol a lleol ynghyd a chynrychiolwyr o feysydd academaidd, busnes a’r trydydd sector gan gwmpasu pynciau yn cynnwys arwain yn lleol a chydweithio rhanbarthol, Ffyniant i Bawb, Adfywio Cymru wedi Brexit ac Ailfywiogi a chyflwyno mwy o amrywiaeth i ddemocratiaeth leol.

Bydd siaradwyr yn cynnwys:

 • Y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd WLGA
 • Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog
 • Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd Cabinet dros Gyllid
 • Alun Davies AC, Ysgrifennydd Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Y Gwir Anrh. Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru
 • Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg
 • Jess Blair, Prif Weithredwr, Cymdeithas Ddiwygio Etholiadol Cymru
 • Yr Athro Dylan Jones-Evans, Prifysgol De Cymru
 • Dr Victoria Winckler, Sefydliad Bevan

Cynhelir swper y gynhadledd yn Stadiwm y Principality, Caerdydd, gyda’r siaradwr gwadd Richard Parks (Athletwr a Darlledwr Teledu)

Pwy ddylai fynychu?

 • Uwch Gynghorwyr a swyddogion, Aelod Awdurdodau WLGA
 • Cynrychiolwyr o sefydliadau sector gyhoeddus
 • Cynrychiolwyr o sefydliadau trydydd sector
 • Cynrychiolwyr o’r sector breifat

Rhaglen a Ffurflenni Archebu

Gellir archebu lle ar gyfer y digwyddiad yma - ewch i'r dudalen yma i gwblhau ffurflen archeb

Rhaglen - agor dolen yma

Ffïoedd:

 • £75.00 (+TAW) pob cynrychiolydd:    Aelodau ac Aelodau Cyswllt WLGA
 • £119.00 (+TAW) pob cynrychiolydd:  Trydydd Sector
 • £195.00 (+TAW) pob cynrychiolydd:  Sector Gyhoeddus
 • £245.00 (+TAW) pob cynrychiolydd:  Sector Breifat

Cyfleon Arddangos a Noddi ar gael

Cysylltwch â dilwyn.jones@wlga.gov.uk am fwy o fanylion


  Neuadd y Ddinas, Caerdydd

 
 16/10/2017

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30