Cynhadledd Flynyddol CLlLC

28/06/2018Dydd Iau 28 Mehefin 2018

Venue Cymru. Llandudno

COFRESTRU AR GYFER Y DIGWYDDIAD YMA WEDI DOD I BEN

Newid ac ansicrwydd yw’r drefn newydd bellach yng ngwleidyddiaeth Cymru.

Gyda chefndir o’r fath, mae digonedd i’w drafod; gyda chynghorau yn ymrafael â chwestiynau am ddyfodol y GIG a gwasanaethau gofal cymdeithasol, sut orau i daclo tlodi mewn cyfnod hir o lymder, a chysgod ad-drefnu llywodraeth lleol.

Bydd Cynhadledd Flynyddol CLlLC yn cymryd lle eleni bron union 70 mlynedd ers sefydlu’r Gwasanaeth Iechyd. Gan bod y GIG a gofal cymdeithasol yn wynebu myrdd o gwestiynau am eu goroesiad yn wyneb heriau mawr – gan gynnwys y £340 miliwn sydd ei angen ar wasanaethau cymdeithasol erbyn 2022 – mae’r gynhadledd flynyddol yn addo i sbarduno trafodaeth ddiddorol ar ddyfodol y GIG a gofal cymdeithasol.

Mae ad-drefnu llywodraeth leol hefyd wedi neidio yn ôl i frig yr agenda wleidyddol, a bydd y gynhadledd yn siŵr o fod yn lwyfan ar gyfer trafodaeth drylwyr ac onest am leoliaeth a siâp democratiaeth ac atebolrwydd leol yn y dyfodol.

Bydd y cynnydd mewn tlodi hefyd yn dominyddu’r gynhadledd, gydag ystadegau diweddar yn dangos bod chwarter o bobl Cymru yn byw mewn tlodi cymharol. Bydd y gynhadledd yn clywed sut y gall technolegau newydd a dyfeisgarwch gyfrannu i daclo tlodi, yn ogystal â chlywed sut y mae meysydd polisi yn cael eu heffeithio gan oblygiadau tlodi.

Gyda chyfraniadau gan feddylwyr nodedig, yn ogystal â ffigyrau amlwg mewn gwleidyddiaeth, academia a llywodraeth leol, mae Cynhadledd Flynyddol CLlLC yn addo i fod yn ddyddiad allweddol yng nghalendr materion cyhoeddus Cymru.

Siaradwyr yn cynnwys:

 • Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd CLlLC
 • Alun Davies AC, Ysgrifennydd Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Rhun ap Iorwerth AC
 • Janet Finch-Saunders AC
 • Gerald Holtham,
 • Campbell Robb, Prif Weithredwr. Sefydliad Joseph Rowntree
 • Yr Athro Roger Awan-Scully, Prifysgol Caerdydd

 

Caiff y cinio blynyddol hefyd ei gynnal – hefyd yn Venue Cymru – gyda’r siaradwr gwadd Carolyn Hitt (Newyddiadurwr a Darlledwr)

 

Pwy ddylai fynychu?

Uwch gynghorwyr a swyddogion, Aelod Awdurdodau CLlLC
Cynrychiolwyr o sefydliadau sector cyhoeddus
Cynrychiolwyr o sefydliadau trydydd sector
Cynrychiolwyr o’r sector breifat

 

Cliciwch yma i weld rhaglen y gynhadledd

 

Ffïoedd:

 • £75.00 (+TAW) pob cynrychiolydd: Aelodau ac Aelodau Cyswllt CLlLC
 • £119.00 (+TAW) pob cynrychiolydd: Trydydd Sector
 • £195.00 (+TAW) pob cynrychiolydd: Sector Gyhoeddus
 • £245.00 (+TAW) pob cynrychiolydd: Sector Breifat

 

Cyfleon noddi ac arddangos ar gael

Cysylltwch â wlga.conference@eesolutions.co.uk am fwy o wybodaeth.

 


 

 
 11/05/2018

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30