Data ac Adnoddau

Gwasgariad lloches

 • Pecyn Gwaith Gwasgaru Ymgeiswyr Lloches. Datblygwyd gan Bartneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru er mwyn darparu canllawiau i awdurdodau lleol sy’n ystyried ac yn paratoi i wasgaru ymgeiswyr lloches. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ailsefydlu Ffoaduriaid

 • Swyddfa Gartref - Ailsefydlu: Datganiad Polisi - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Cynllun Ailsefydlu Llywodraeth y DU - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Pecyn Addysg i Blant Ffoaduriaid Syriaidd yng Nghymru - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Pecyn Hyfforddi Diwylliannol ar gyfer Ffoaduriad wedi'u adsefydlu - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Nawdd Cymunedol: Sut gallwch wneud iddo ddigwydd - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Sut i ymgeisio am nawdd cymunedol - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Research report on the Evaluation of Community Sponsorship in the UK, from application to integration - For further information click here
 • Pecyn i cefnogi awdurdodau lleol gyda ceisiadau Cefnogaeth Gymunedol a rhannu ymarfer da - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • RESET - Cymunedau a Ffoaduriaid - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Plant sy’n Ceisio Lloches sydd ar eu pen eu hunain

 • Protocol NTS a chwestiynau a ofynnwyd yn aml - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Swyddfa Gartref - Ailsefydlu: Datganiad Polisi (Gateway, Mandate, VPRS a VCRS) - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Rheoliadau III Dulyn - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Cyfarwyddiadau cyllid i awdurdodau lleol - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Canllawiau penodol i Gymru ar gyfer gweithwyr proffesiynol ar blant sy’n ceisio lloches sydd ar ben eu hunain - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Asesiad Oedran Plant sy’n Ceisio Lloches sydd ar ben eu hunain: Pecyn Aml-asiantaeth Cymru Gyfan (cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd) - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Canolfan Gyfreithiol Plant Coram - Adnoddau a thaflenni ffeithiau (gwybodaeth ar faterion cyfreithiol sy’n effeithio ar ffoaduriaid ac ymfudwyr ifanc) - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • SAFE - Prosiect transwladol a Gomisiynwyd gan Ewrop yn cefnogi ymarferwyr rheng flaen a gweithwyr proffesiynol gofal, gofalwyr maeth, a gofalwyr teulu Dulyn drwy ymestyn eu gwybodaeth, sgiliau a hyder a’u galluogi i ddarparu gofal o ansawdd gwell i deuluoedd i blant ar ben eu hunain ac wedi eu gwahanu. Maent wedi datblygu modiwlau hyfforddiant y DU ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal a gofalwyr maeth, yn canolbwyntio ar y broses lloches, hawliau plant, cynllunio a darpariaeth gofal ac integreiddio yn y DU.  Mae’r modiwlau hyfforddiant ar gael yma

ESOL

 • Adroddiad Mapio ESOL - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Polisi Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Dysgwyr ESOL (Pob Lefel): Gwella eich Saesneg gyda cymorth o'r gwefan am ddim yma o'r British Council - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Cefnogaeth ar gyfer Dysgwyr Saesneg o'r Cyngor Ffoaduriaid Cymru (Mae Dr Mike Chick wedi casglu'r adnoddau) - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Little Bridge - Yn wefan rhyngweithiol, a anelwyd at blant, ond yn ddefnyddiol i deuluoedd. Mynediad am ddim i geiswyr lloches a theuluoedd ffoaduriaid. Dylai unrhyw un â diddordeb anfon e-bost hello@littlebridge.com Defnyddiwch y cyfeirnod: 'Cefnogaeth Saesneg’ a 'Swyddfa Gartref’ i’w helpu i flaenoriaethu’n effeithiol. Yna bydd Little Bridge yn sefydlu cyfrif am ddim ac yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim, os bydd angen - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Mae’r Cydlynydd ESOL yn rhannu gwybodaeth ynglŷn â seminarau dros y we, adnoddau ac ati - E-bost erica.williams@wlga.gov.uk am fwy o wybodaeth

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30