CLILC

 

Rheoliad yr Eithriadau Cyffredinol - Llywodraeth Leol Cymru

Mae GBER yn caniatáu i aelod-wladwriaethau ddarparu cymorth heb fynd trwy broses hysbysu lawn y Comisiwn Ewropeaidd. Er hynny, rhaid i roddwyr cymorth gofrestru dyfarniad cymorth, neu’r cynllun y mae’n gweithredu o dano, cyn pen 20 niwrnod gwaith ar ôl iddo ddechrau.

Cynlluniau Llywodraeth Leol Cymru

  1. Cynllun Cymorth ar gyfer Buddsoddi Cyfalaf a Chyflogi Gweithwyr - 1af Ionawr 2021 - 31ain Rhagfyr 2023
  2. Cynllun ar gyfer Safleoedd o Bwys Diwylliannol a Hanesyddol - 1af Ionawr 2021 - 31ain Rhagfyr 2023
  3. Cynllun Grantiau ar gyfer Datblygu Eiddio - 1af Ionawr 2021 - 31ain Rhagfyr 2023
  4. Cymorth ar gyfer Chwaraeon a Chynllun Prosiectau Seilwaith Lleol ac Amlswyddogaethol - 1af Ionawr 2021 - 31ain Rhagfyr 2023
  5. Cynllun Cymorth ar gyfer Hyfforddiant - 1af Ionawr 2021 - 31ain Rhagfyr 2023

Dolen:


Mae rhagor o wybodaeth gan: Lowri Gwilym

https://wlga.cymru/gber-welsh-local-government