CLILC

 

Ein blaenoriaethau

Cynllun Busnes CLlLC 2021-22

Themâu blaenoriaeth CLlLC ar gyfer 2021-22 yw: 

 

  1. Cefnogi ymateb ac adferiad cynghorau i COVID-19
  2. Arweinyddiaeth Leol, Rhyddid a Hyblygrwydd
  3. Cyllid
  4. Dysgu Gydol Oes, Iaith a Diwylliant,
  5. Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  6. Tai a Diogelwch Cymunedol
  7. Adfywio ac Amgylchedd Cryf
  8. Gwarchod Y Cyhoedd a Chynllunio Rhag Argyfwng

Strategaeth Corfforaethol CLlLC 2019-22

Mae dull sefydliadol a strategol CLlLC wedi cyhoeddi mewn Strategaeth Corfforaethol newydd, sydd yn crynhoi sut rydym yn gweithio, ein gwerthoedd, ein nodau ac blaenoriaethau, ein sefydliad ac ein staff.


Adroddiad Blynyddol CLlLC 2020-21

Roedd Adroddiad Blynyddol CLlLC 2020-21 sy’n ymdrin â Mehefin i Mai wedi'i gymeradwyo gan Cyngor CLlLC yn ystod eu cyfarfod ar 25 Mehefin 2021.


Sicrhau Adnoddau i Wasanaethau Lleol 2020-21 - Mae ein cymunedau yn dibynnu ar lywodraeth leol

Mae ein cymunedau i gyd yn dibynnu ar wasanaethau lleol hanfodol. O ysgolion i gasglu biniau, gofal cymdeithasol i drafnidiaeth, tai i wasanaethau hamdden, mae nhw’n sylfaen i’n holl fywydau o ddydd-i-ddydd. Ond mae llywodraeth leol wedi colli dros £1bn ers cychwyn cynni ddegawd yn ôl, yn ei gwneud hi’n fwy anodd pob blwyddyn i gynghorau i barhau i ddarparu dros 700 o wasanaethau lleol gwerthfawr. Trwy weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddiogelu setliad cyllid teg i lywodraeth leol, byddai gwasanaethau lleol hanfodol yn gallu cyfrannu llawer mwy i lesiant ein cymunedau.

 

Sicrhau Adnoddau i Wasanaethau Lleol 2020-21 - Adroddiad llawn

Sicrhau Adnoddau i Wasanaethau Lleol 2020-21 - Dalen grynodeb


 

https://wlga.cymru/our-priorities