Adnoddau - Busnes a BBaCh

EU Exit Business Campaign Toolkit - View toolkit here (Saesneg yn unig)

Published by HM Government

  • The EU Exit Business Campaign is a cross-government campaign, which is led by the Cabinet Office. It aims to support businesses by helping them prepare for when the UK leaves the EU on 29 March 2019. The toolkit above includes suggested messaging and content for social media, information on the GOV.UK website and a trackable link, open here to the EU Exit Business campaign page

Rhestr Gyfeirio Busnesau ar gyfer Brexit, Hwb Brexit, a Chwestiynau Cyffredin – Gweler yr adnoddau yma (Saesneg yn unig)

Cyhoeddwyr gan Siambr Fasnach Prydain

  • Dyluniwyd i fod o gymorth i fusnesau yn y gwaith o baratoi at yr heriau a’r cyfleoedd sydd ar y gorwel

Porthol Brexit i gefnogi busnesau – Gweler y porthol yma

Lanswyd gan Lywodraeth Cymru

  • Datblygwyd yr adnodd i fod o gymorth i fusnesau yn Nghymru yn y gwaith o baratoi at Brexit a’u llywio trwy’r newidiadau a’r heriau sydd ar y gorwel

Paratoi eich busnes at ymadawiad y DU a’r UE – Gweler y canllawiau yma

Cyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd

  • Anelir y canllawiau hyn at fusnesau o fewn meysydd bwyd neu fwyd anifeiliaid

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30