Canllaw i Gynghorwyr Newydd Cymru

Bydd cyflawni eich rôl fel cynghorydd yn effeithiol yn golygu neilltuo llawer iawn o amser, ymroddiad personol, amynedd a gwydnwch. Gall yr arweiniad yma eich helpu drwy eich cyflwyno i fyd llywodraeth leol ac egluro beth yw gwaith cynghorydd. Bydd yn rhoi ichi gyfeiriadaeth a fydd o gymorth ichi yn ystod eich dyddiau cynnar yn y swydd. Gyda mewnbwn y cynghorau, mae WLGA wedi'i ysgrifennu yn benodol ar gyfer cynghorwyr a gafodd eu hethol fis Mai 2017. Os bydd gyda chi gwestiynau a fo’n ymwneud â’r gyfraith neu bolisïau yn eich awdurdod chi, bydd modd i’r swyddogion lleol i roi rhagor o fanylion ichi.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30