Swyddog Cefnogi Cyflenwi Ystwyth

Graddfa 3 - SCP 17 – 24 (£24,491 - £28,672)

Dyddiad Cau: Dydd Iau 4 Tachwedd 2021


Swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol: Nac Ydi                                       Cymraeg yn hanfodol: Nac ydi. Mae’r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol.


Ynglŷn â’r Swydd

Gweithio'n agos gyda'r Prif Swyddog Digidol, arweinwyr digidol a thechnegol ar draws llywodraeth leol ac iechyd yng Nghymru a'r Ganolfan Ymarfer Digidol sydd newydd ei sefydlu er mwyn sicrhau newid cadarnhaol a pharhaol ar ran llywodraeth leol. 

Bydd ein Swyddog Cefnogi Cyflenwi Ystwyth yn ein helpu i gynllunio ein gwaith, hwyluso cyfathrebu, olrhain gweithgareddau a chanlyniadau.  Bydd deiliad y swydd yn rhan annatod o dîm y gan alluogi cyflawni canlyniadau o ansawdd uchel i'n dinasyddion.


I gael sgwrs gychwynnol ynglŷn â’r swydd a’r sefydliad, cysylltwch â Joanna Goodwin, Uwch Reolwr Cyflawni Ystwyth - Arweinydd Digidol  ar  07908466197.

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol gyda CV erbyn y dyddiad cau, Dydd Iau 4 Tachwedd 2021 i:

Rheolwr Adnoddau Dynol

e-bost recruitment@wlga.gov.uk


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30