Penodiadau i gyrff allanol: Rôl y cynghorydd

A chithau'n gynghorydd, efallai y bydd eich cyngor yn eich enwebu'n aelod o amryw fathau o gyrff allanol megis mudiadau cymunedol, cymdeithasau tai a chwmnïau lleol. O gael eich penodi i gorff o'r fath, fyddwch chi ddim yn cynrychioli buddiannau'r cyngor yno o reidrwydd. O'r herwydd, gallai'ch rôl yn gynghorydd a'ch rôl yn gynrychiolydd mewn corff allanol fod yn groes i'w gilydd, weithiau. Diben y daflen a'r pecyn cymorth isod yw'ch helpu i ddeall eich rôl ac osgoi unrhyw wrthdaro:

  • Taflen i Aelodau - Penodiadau i gyrff allanol: Rôl y cynghorydd Agor y ddolen yma
  • Pecyn cymorth i Aelodau - Penodiadau i gyrff allanol: Rôl y cynghorydd Agor y ddolen yma

Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30