Canllawiau Comisiynu ar gyfer Pobl ag Anableddau Dysgu

Croeso i’r Canllawiau ar Arferion da ynghylch Gwasanaethau Comisiynu ar gyfer Pobl ag Anableddau Dysgu.

Mae Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol Cymru (NCB) wedi datblygu’r canllawiau hyn. Maen nhw wedi gwneud y canlynol

  • penodi yr Institute of Public Care, Prifysgol Oxford Brookes i gefnogi datblygiad y canllawiau; a
  • gweithio mewn partneriaeth gyda chynrychiolwyr yn y rhanbarthau a’r Grŵp Cynghori ar Anabledd Dysgu.

Bwriad y canllawiau yw darparu arweiniad o’r radd flaenaf i gefnogi’r dasg o weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â chomisiynu gwasanaethau ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Yn y pen draw, bydd canllawiau manylach yn cymryd lle’r rhain o ran meysydd gwasanaeth penodol, gan ddechrau gyda gwasanaethau byw â chymorth.

Ar ben rhoi arweiniad mewn perthynas â chomisiynu, gall comisiynwyr hefyd ddefnyddio’r adnodd hwn i edrych yn fanwl ar eu harferion comisiynu cyfredol.  


Dolenni (Sefydliadau): Institute of Public Care, Prifysgol Oxford Brookes

Dolenni (Adnoddau): Cyfarwyddyd Ymarfer ar ddatblygu strategaeth gomisiynu ar gyfer pobl sydd ag anabledd dysgu (Llywodraeth Cymru) (Saesneg yn unig)


Mae rhagor o wybodaeth gan: Maria Bell

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30