Ymchwiliadau pwyllgorau 2017

Ymchwiliad - Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit a'i chymorth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus

Tystiolaeth WLGA - Tachwedd 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i wydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit a'i chymorth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - 'Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru'

Tystiolaeth WLGA - Hydref 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig i bolisi bwyd a diod yng Nghymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Effaith tagfeydd ar y diwydiant bysiau

Tystiolaeth WLGA - Mehefin 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau i effaith tagfeydd ar y diwydiant bysiau.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Amcangyfrifon ariannol sy’n mynd gyda deddfwriaeth

Tystiolaeth WLGA - Mehefin 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i amcangyfrifon ariannol sy’n mynd gyda deddfwriaeth. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 21 Mehefin 2017 (Eitem 3) Agor dolen

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Tlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd

Tystiolaeth WLGA - Mehefin 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 06 Mehefin 2017 (Eitem 2) Agor dolen

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Tystiolaeth WLGA - Mai 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau i Fargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Unigrwydd ac unigedd

Tystiolaeth WLGA / ADSS Cymru - Mawrth 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac ADSS Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i unigrwydd ac unigedd. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 15 Mehefin 2017 (Eitem 4) Agor dolen

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Hawliau dynol yng Nghymru

Tystiolaeth WLGA - Chwefror 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chyumunedau i hawliau dynol yng Nghymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Dull strategol cynghorau o gynhyrchu incwm a chodi tâl

Tystiolaeth WLGA - Chwefror 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i sesiwn dystiolaeth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i dull strategol cynghorau o gynhyrchu incwm a chodi tâl. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 06 Chwefror 2017 (Eitem 3) Agor dolen

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Strategaeth genedlaethol ddrafft Llywodraeth Cymru ar ddementia

Tystiolaeth WLGA / ADSS Cymru - Ionawr 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac ADSS Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i strategaeth genedlaethol ddrafft Llywodraeth Cymru ar ddementia. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Trefn reoleiddio Cymdeithasau Tai

Tystiolaeth WLGA - Ionawr 2017

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i drefn reoleiddio cymdeithasau tai. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 16 Ionawr 2017 (Eitem 4) Agor dolen

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30