COVID-19 Canllawiau i gynghorau: Hamdden a diwylliant

Nod y nodyn cyngor hwn yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i gynghorau ar effaith y pandemig COVID-19 ar ddarparwyr hamdden a diwylliant sy’n gweithredu gwasanaethau a chyfleusterau sy’n eiddo ac yn cael eu darparu ar ran cynghorau. Mae’n cynnwys opsiynau, yn ogystal ag esiamplau o sut mae cynghorau yn darparu cymorth i ddarparwyr a sicrhau bod cyfleusterau mewn sefyllfa i ailagor pan gaiff y mesurau cadw pellter cymdeithasol eu llacio. 


NODYN CYNGOR

Opsiynau ar gyfer cynghorau er mwyn cefnogi darparwyr hamdden a diwylliant yn ystod COVID-19

 

GALLWCH DDARLLEN MWY YMA

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30