Adferiad Pandemig COVID-19

  • Paneli Adferiad ac Adnewyddu COVID-19 i Gyfoedion - wedi’i gyflwyno trwy gefnogaeth CLlL, gyda ffocws ar sesiynau 0.5 diwrnod o hyd dros y we, gyda sgôp am sesiynau hirach os oes angen
  • Hwyluso cyfnewidfa arfer da - trwy gefnogaeth gan gymheiriaid wedi’i dargedu, cyhoeddi astudiaethau achos ar-lein a digwyddiadau dysgu sector
  • Rhannu data a gwybodaeth - data i gefnogi adferiad a datblygu data agored a fydd yn cael ei ddarparu gan Data Cymru

 

Y cynnig craidd o gymorth adfer COVID-19 i awdurdodau yw mynediad a ariennir i Banel Adfer ac Adnewyddu'r Gymdeithas Llywodraeth Leol.

 

Mae Panel Adfer ac Adnewyddu'r Gymdeithas Llywodraeth Leol yn sesiwn o bell dwy i dair awr â ffocws sy'n creu lle i gynghorau oedi a myfyrio ar eu hymateb i COVID-19 a hwyluso sgwrs agored a chydweithredol am gynlluniau adfer ac adnewyddu, gan gasglu a rhannu dysgu am ddatblygu arfer o bob rhan o'r sector. Am ragor o wybodaeth ewch i Herio a Chefnogaeth Cymheiriaid.


I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r cymorth, cysylltwch â Jo Hendy:

jo.hendy@wlga.gov.uk

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30