Dysgu electronig ar gyfer Cynghorwyr

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â GIG Cymru ac awdurdodau leol i lunio deunyddiau dysgu electronig i gynghorwyr yng Nghymru. Dyma'r modiwlau sydd ar gael ar hyn o bryd i aelodau yn 2018. Dylai aelodau siarad â'ch Swyddogion Gwasanaethau Democrataidd i gofrestru ar y system. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y GIG, gweld yma


Modiwlau E-ddysgu i gynghorwyr sydd yn rhan o’r Academi Cymru Gyfan

 1. Cyfryngau Cymdeithasol
 2. Cadeirio Cyfarfodydd (Datblygu Cynghorwyr)
 3. Rhianta Corfforaethol (Datblygu Cynghorwyr)
 4. Ymwybyddiaeth Diogelu Data
 5. Penderfyniadau i Genedlaethau'r Dyfodol (Datblygiad Cynghorwyr)
 6. Y Cynghorydd Ward Effeithiol (Datblygu Cynghorwyr)
 7. Moesau a Safonau (Datblygu Cynghorwyr)
 8. Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (Datblygu Cynghorwyr)
 9. Rhyddid Gwybodaeth Canllaw i Awdurdodau Lleol
 10. Cyflwyniad i Graffu (Datblygu Cynghorwyr)
 11. Sgiliau Siarad Cyhoeddus (Datblygu Cynghorwyr)
 12. Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
 13. Trais yn erbyn menywod, can-drin domestid a thrais rhywiol
 14. Ysgrifennu effeithiol
 15. Deallusrwydd emosiynol
 16. Rheoli eich hun a'ch amser
 17. Ymwybyddiaeth straen
 18. Gan ddefnyddio e-ddysgu yn eich datblygiad

Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30