Swyddog AD

Graddfa 5 SCP 33 - 41 (£36,922 i £44,863 y flwyddyn) (dyfarniad cyflog cenedlaethol 2021 yn yr arfaeth)

Dyddiad Cau: Dydd Iau 2  Rhagfyr 2021 am 12:00 canol dydd          


Swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol: Ydi                                       

Cymraeg yn hanfodol: Nac ydi. Mae’r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol.


Ynglŷn â’r Swydd

Dyma gyfle gwych i ymuno â sefydliad uchel ei barch sydd â’r nod o roi llais cadarn i lywodraeth leol yng Nghymru ar lefel genedlaethol.

Bydd y swydd hon yn rhoi cyfle i chi arwain y swyddogaeth AD fewnol, gan gefnogi gweithlu o tua 80 o aelodau staff, a chware rhan allweddol yn y gwaith o lywio’r sefydliad wrth iddo ymgodi o gyfnod argyfwng Covid. Byddwch yn cael cefnogaeth gan Swyddog AD Cynorthwyol.

Byddwch hefyd yn helpu Pennaeth y Gweithlu a’r Rheolwr Busnes Gweithredol i gefnogi aelod-awdurdodau CLlLC gydag amrediad o faterion gweithlu strategol yn bennaf, gan weithio’n genedlaethol mewn partneriaeth gymdeithasol ag undebau llafur a swyddogion a Gweinidogion Llywodraeth Cymru.

Rydym yn chwilio am gyffredinolwr AD profiadol gyda sgiliau, gwybodaeth a phrofiad cadarn o AD, all fynd i’r afael ag amrediad eang o heriau beunyddiol AD a’r gweithlu, yn strategol ac mewn perthynas â phrosiectau, a hynny o fewn amgylchedd proffesiynol gan amlaf.


Lawrlwythwch y Pecyn Recriwtio Yma

Lawrlwythwch y ffurflen Gais Yma


I gael sgwrs gychwynnol ynglŷn â’r swydd a’r sefydliad, cysylltwch â Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau ar 07979 018007.

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol gyda ffurflen gais wedi'i chwblhau erbyn y dyddiad cau, Dydd Iau 2 Rhagfyr 2021 am 12:00 hanner dydd ar:

recruitment@wlga.gov.uk

 


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30