Dylunydd Rhyngweithio / Profiad Defnyddiwr (UX)

Graddfa 5 (SCP 33 – 41) (£36,922 - £44,863)

Dyddiad Cau: Dydd Iau 4 Tachwedd 2021


Swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol: Ydi                                       Cymraeg yn hanfodol: Nac ydi


Ynglŷn â’r Swydd

Rydym yn chwilio am bobl sy’n angerddol dros ddylunio gwasanaethau hygyrch sydd yn ddigon syml i bawb eu defnyddio.

Byddwch yn gweithio mewn tîm bach, amlddisgyblaethol er mwyn darparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr i Awdurdodau Lleol Cymru.

Eich rôl fydd dylunio gwasanaethau hygyrch sydd yn ddigon syml i bawb eu defnyddio.

Fel Dylunydd Rhyngweithio, byddwch yn penderfynu ar y ffordd orau i ddefnyddwyr ryngweithio gyda gwasanaethau, llif cyffredinol ac elfennau dylunio unigol.

Bydd gennych hefyd ddealltwriaeth o’r ffordd mae’r rhyngrwyd yn gweithio, profiad o ddylunio mewn amgylchedd hyblyg a byddwch yn awyddus i gynorthwyo llywodraeth leol i drawsnewid y ffordd mae’n darparu gwasanaethau fel eu bod yn fwy syml, yn gyflymach ac yn haws eu defnyddio.


I gael sgwrs gychwynnol ynglŷn â’r swydd a’r sefydliad, cysylltwch â Joanna Goodwin, Uwch Reolwr Cyflawni Ystwyth - Arweinydd Digidol  ar  07908466197.

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol gyda CV erbyn y dyddiad cau, Dydd Iau 4 Tachwedd 2021 i:

Rheolwr Adnoddau Dynol

e-bost recruitment@wlga.gov.uk

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30