Digwyddiad:

Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Comisiynu Gofal a Chymorth

Sesiynau codi ymwybyddiaeth MS Teams (ar-lein)

COFRESTWCH YMA

Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol Cymru

Nod y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol yn fras yw gwella ansawdd gwaith comisiynu yng Nghymru a meithrin arferion effeithiol mewn perthynas â chomisiynu integredig rhwng awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol. 

 

Ymhlith aelodau’r bwrdd, mae cynrychiolwyr fel a ganlyn: awdurdodau lleol, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, swyddogion arweiniol rhanbarthau, Fforwm Cenedlaethol y Darparwyr, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (y trydydd sector), Swyddogion Caffael Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, Arolygiaeth Gofal Cymru a Llywodraeth Cymru.

 

Rhaglen Waith 

 

 

Mae prosiectau'r Bwrdd yn cynnwys

 

 

Dolen


Mae rhagor o wybodaeth gan: Maria Bell

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30