Herio a Chefnogi Cyfoedion

Mae CLlLC yn recriwtio Swyddogion Cyfoedion i gefnogi gwelliant o dan arweiniad sector ar draws Llywodraeth Leol yng Nghymru. Mae disgrifiad Rôl Cymheiriaid Swyddogion yn rhoi manylion am y rôl a chyfrifoldebau, a’r cymwyseddau craidd sy’n ofynnol.

 

I wneud cais i ddod yn Swyddog Cyfoedion, cwblhewch y ffurflen ar-lein y gellir ei chyrchu o'r ddolen isod. Mae ein hysbysiad preifatrwydd Swyddog Cyfoedion yn egluro pa wybodaeth sydd ei hangen arnom, y sail gyfreithlon yr ydym yn dibynnu arni a sut y byddwn yn defnyddio'ch data personol.

 

Datgan Diddordeb i fod yn Swyddog Cyfoedion

 

Bydd CLlLC yn parhau i weithio’n agos gyda’r CLlL i gael mynediad at gronfa gyfoedion ehangach gydag arbenigedd a phrofiad amrywiol. Tra bod CLlLC yn datblygu ei gynnig her a chefnogaeth cyfoedion, bydd yn parhau i ariannu awdurdodau Cymru i gael mynediad at gynnig cyfoedion CLlL


I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r cymorth, cysylltwch â Thîm Gwella CLlLC:

Gwelliant@wlga.gov.uk

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30