Gwasanaethau Byw â Chymorth i Bobl sydd ag Anableddau Dysgu

Gwella Bywydau, Gwella Arfer

Mae’r sector anableddau dysgu wedi bod yn dod ynghyd dros gyfnod o ddeunaw mis i ddatblygu dogfen fframwaith a chanllawiau i helpu â rhoi arweiniad a gwella comisiynu.

Lansiwyd ar 5 Mawrth gyda sesiynau rhyngweithiol i roi bywyd i’r ddogfen a’i thorri i lawr yn gamau pendant i’r sector eu cymryd, rhoddodd y digwyddiad hefyd cyfle i fod ar ddechreuad rhywbeth sydd â’r gallu i chwyldroi gwasanaethau anabledd dysgu a rhoi rhyddid i’r rhai yr ydym yn eu cefnogi fod wrth graidd y gofal a’r gefnogaeth a roddir iddynt. Cefnogwyd gan Cymorth Cymru ac Anabledd Dysgu Cymru, gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol Cymru 


Amcanion
 1. Ceisio cael ymrwymiad i newid mewn arferion comisiynu
 2. Sicrhau bod teuluoedd a defnyddwyr gwasanaeth wrth galon y broses
 3. Dylanwadu ar arferion comisiynu i ganolbwyntio ar 'fywyd da’
 4. Defnyddio enghreifftiau o arfer da i gael dylanwad ar newid
 5. Nodi cyfleoedd i sicrhau bod gweithredu’n gost-effeithiol a rhoi gwerth am arian yn bosib ochr yn ochr â dulliau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn

Adnoddau
 • Canllaw (fersiwn lawn) - Agorwch y ddolen yma
 • Crynodeb gweithredol - Agorwch y ddolen yma 
 • Canllaw hawdd ei ddeall (crynodeb) - Agorwch y ddolen yma 
 • Cyflwyniad: Ai rhannu llety yw’r unig ateb, ac nid ar gyfer unigolion ag anghenion cymhleth? - Agorwch y ddolen yma (Saesneg yn unig)
 • Cyflwyniad: Caffael Arloesol a Blaengar - Agorwch y ddolen yma (Saesneg yn unig)
 • Cyd gynhyrchu: a yw'n rhy ddrud? - Agorwch y ddolen yma (Saesneg yn unig)

Dolen: A Guide to Accommodation in Conwy for Adults with Learning Disabilities (Saesneg yn unig) 


Mae rhagor o wybodaeth gan: Maria Bell

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30