Gwasanaethau Byw â Chymorth i Bobl sydd ag Anableddau Dysgu

Gwella Bywydau, Gwella Arfer

 

Mae’r sector anableddau dysgu wedi datblygu dogfen fframwaith a chanllawiau i helpu â rhoi arweiniad a gwella comisiynu.

 

Roedd y digwyddiad i lansio'r dogfen cyfle i fod ar ddechreuad rhywbeth sydd â’r gallu i chwyldroi gwasanaethau anabledd dysgu a rhoi rhyddid i’r rhai yr ydym yn eu cefnogi fod wrth graidd y gofal a’r gefnogaeth a roddir iddynt. Cefnogwyd gan Cymorth Cymru ac Anabledd Dysgu Cymru, gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol Cymru

 
Amcanion

 

  • Ceisio cael ymrwymiad i newid mewn arferion comisiynu
  • Sicrhau bod teuluoedd a defnyddwyr gwasanaeth wrth galon y broses
  • Dylanwadu ar arferion comisiynu i ganolbwyntio ar 'fywyd da’
  • Defnyddio enghreifftiau o arfer da i gael dylanwad ar newid
  • Nodi cyfleoedd i sicrhau bod gweithredu’n gost-effeithiol a rhoi gwerth am arian yn bosib ochr yn ochr â dulliau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn
 
Adnoddau

 

 

Saesneg yn unig


Dolen: 


Mae rhagor o wybodaeth gan: Maria Bell

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30