Safonau’r Gymraeg

O 30ain Mawrth 2017, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi ymrwymo i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg yn ôl Adran 44 Mesur y Gymraeg 2011.  Mae’r safonau’n datgan yn eglur fod disgwyl inni gynnig gwasanaethau i’n cwsmeriaid yn y Gymraeg a hyrwyddo’r defnydd o’r iaith ym mhob un o’n gwasanaethau ni.

Mae’r safonau y bydd rhaid inni gadw atyn nhw wedi’u didoli yn ôl pedwar categori:

  • cynnig gwasanaethau;
  • llunio polisïau;
  • agweddau gweithredol;
  • cadw cofnodion.

Mae manylion y safonau, sut rydyn ni’n cydymffurfio â nhw a sut rydyn ni’n bwriadu cadw golwg ar ein cydymffurfiaeth yn y paragraff isod, ‘Safonau sy’n berthnasol i ni o ran y Gymraeg, a sut rydyn ni’n cydymffurfio â nhw’.

Os ydych chi am gyflwyno cwyn, darllenwch ein polisi ynglŷn â chwynion i weld sut mae gwneud hynny.

Cewch chi gyflwyno cwynion ynglŷn â’r iaith i Gomisiynydd y Gymraeg hefyd.

 

Safonau sy’n berthnasol i ni o ran y Gymraeg, a sut rydyn ni’n cydymffurfio â nhw

Dyma’r safonau mae rhaid i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru gydymffurfio â nhw yn ogystal â gwybodaeth am sut rydyn ni’n cydymffurfio â nhw ac yn cadw llygad ar hynt y cydymffurfio.

 

 

 

Polisi cwynion

Mae’r polisi’n amlinellu gweithdrefn cyflwyno cwynion am unrhyw wasanaethau neu’r modd rydyn ni’n cadw at Safonau’r Gymraeg.  Mae’n diffinio cwyn ac yn esbonio sut y cewch chi gyflwyno cwynion.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30