Papur Gwyn 2017

Papur gwyn am ddiwygio llywodraeth leol: cadernid ac adnewyddiad

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Papur Gwyn ‘Diwygio llywodraeth leol: Cadernid ac adnewyddiad' i amlinellu’r ffordd mae’n bwriadu diwygio maes llywodraeth leol. Mae’n hel sylwadau am gynigion a fydd yn:

  • gosod trefniadau ar gyfer gweithio’n rhanbarthol
  • cryfhau swyddogaeth cynghorau a chynghorwyr
  • darparu fframwaith ar gyfer uno’n wirfoddol yn y dyfodol
  • rhoi manylion am swyddogaeth cynghorau cymuned.

Mae’n hel sylwadau am ddiwygio trefn etholiadol llywodraeth leol, hefyd.

Daeth yr ymgynghoriad i ben: 11eg Ebrill 2017

Dyma ddogfen ymgynghori Llywodraeth Cymru

Dyma ddatganiad Llywodraeth Cymru i’r wasg

Dyma ymateb WLGA


Ymgysylltu â chynghorwyr pob rhanbarth – Diwygio maes llywodraeth leol

Dyma crynodeb o'r adborth

Neges oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford AC.

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn cyflwyno rhai awgrymiadau ynglŷn â strwythurau llywodraeth leol, yn rhan o’r ymgysylltu rhanbarthol â chynghorwyr.

 


Mae rhagor o wybodaeth gan: Daniel Hurford

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30