Polisi Diogelu Data

Mae CLlLC yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol am staff ac unigolion fel rhan o’r gwasanaethau mae’n eu darparu drwy ei threfniadau  gwneud penderfyniadau trawsbleidiol a chefnogaeth.

Fel rheolydd data, mae gan CLlLC ddyletswydd i roi gwybod i unigolion am yr wybodaeth a gedwir ganddi. Dylai’r wybodaeth hon grynhoi pam ei bod yn cael ei chadw ac unrhyw bartïon eraill y gellir ei throsglwyddo iddynt. Bydd CLlLC yn cynghori unigolion am hyn drwy Brosesu Teg mewn iaith gryno, glir, syml ac am ddim.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30