Lwfansau’r Aelodau WLGA

Mae Cyfansoddiad Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn dweud fel a ganlyn gall y WLGA sefydlu cynllun lwfansau i’r cynghorwyr sy’n cyflawni rolau ar ran WLGA.

states that the WLGA may 

Dyma’r lwfansau ar gyfer 2020-21:

 

  • Llywydd - £5,500
  • Dirprwy lywydd (y cylch gwleidyddol mwyaf) - £2,200
  • Arweinydd - £5,500
  • Dirprwy Arweinydd - £4,400
  • Arweinydd cylch gwleidyddol - £2,200

 

O’u gwirfodd y bydd aelodau’n ymwneud â’r cynllun, ac mae pawb yn cael dewis a fydd yn mynnu lwfans neu beidio.

Mae Pwyllgor Archwilio WLGA yn adolygu’r cynllun bob blwyddyn. Dyw Cynllun Lwfansau Aelodau WLGA ddim yn rhan o orchwyl y Panel Annibynnol dros Gydnabyddiaeth.

Cynllun Lwfansau Cymdeithas Llywodraeth Leol (LGA)

Mae’n bosibl y bydd rhai o aelodau Cyngor WLGA a chynghorau lleol Cymru yn cael eu penodi i fyrddau, pwyllgorau neu swyddi Cymdeithas Llywodraeth Leol hefyd ac, o ganlyniad, efallai y byddan nhw’n cael hawlio lwfans megis:

 

  • Bwrdd Gweithredu LGA - £2,841   

Members appointed to ‘Employer Side’ bodies by the LGA or WLGA will receive a day rate of £300, based on the number of meetings attended

Gallai rhai o aelodau Cyngor WLGA a chynghorau lleol Cymru gael eu penodi i fyrddau eraill LGA, lle bydd hawl i dderbyn. Cynrychiolwyr cylchoedd gwleidyddol LGA fyddai aelodau o’r fath, fodd bynnag, nid cynrychiolwyr WLGA.


Dolen: Cymdeithas Llywodraeth Leol (LGA) - Cynllun Lwfansau Aelodau


Mae rhagor o wybodaeth gan: Daniel Hurford

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30