CLILC

 

Posts From Mehefin, 2021

  • RSS

Annog pobl LHDTC+ i sefyll fel cynghorwyr 

Dydd Mawrth, 29 Mehefin 2021 Categorïau: Newyddion
Dros fis Balchder, mae CLlLC yn annog mwy o bobl LHDTC+ i sefyll fel ymgeiswyr yn etholiadau lleol 2022. Mae angen i lywodraeth leol gynrychioli’r cymunedau mae’n eu gwasanaethu, ac mae cynghorau’n gweithio i gael cynrychiolaeth fwy amrywiol ... darllen mwy
 

Diolch i weithwyr ieuenctid am eu “cyfraniad enfawr mewn cyfnodau anodd” 

Dydd Llun, 28 Mehefin 2021 Categorïau: Newyddion
Yr wythnos hon mae Cynghorau yng Nghymru yn nodi Wythnos Gwaith Ieuenctid trwy ddiolch i weithwyr ieuenctid y wlad. Mae Wythnos Gwaith Ieuenctid yn gyfle i ddangos a dathlu effaith ac amrywiaeth gwaith ieuenctid ledled Cymru; gyda’r nod o... darllen mwy
 

Bydd angen gwasanaethau’r Cyngor yn fwy nag erioed i frwydro arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd wrth i Gymru oroesi yn dilyn y pandemig. 

Dydd Gwener, 18 Mehefin 2021 Categorïau: Newyddion
Wrth nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Unigrwydd, dywedodd y Cynghorydd Jane Mudd (Casnewydd), Llefarydd Lles CLlLC: “Efallai yn fwy nag erioed o’r blaen, rydym i gyd wedi gweld pwysigrwydd cysylltiad a chymuned yn ystod y 18 mis diwethaf. Mae... darllen mwy
 

Bydd angen gwasanaethau’r Cyngor yn fwy nag erioed i frwydro arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd wrth i Gymru oroesi yn dilyn y pandemig. 

Dydd Gwener, 18 Mehefin 2021 Categorïau: Newyddion
Wrth nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Unigrwydd, dywedodd y Cynghorydd Jane Mudd (Casnewydd), Llefarydd Lles CLlLC: “Efallai yn fwy nag erioed o’r blaen, rydym i gyd wedi gweld pwysigrwydd cysylltiad a chymuned yn ystod y 18 mis diwethaf. Mae... darllen mwy
 

CLlLC yn edrych ymlaen at drafodaethau ar y Rhaglen Lywodraethu: Gall Cynghorau gyflawni uchelgeisiau cenedlaethol Llywodraeth Cymru 

Dydd Mercher, 16 Mehefin 2021 Categorïau: Newyddion
Wrth ymateb i gyhoeddiad heddiw o Raglen Lywodraethu newydd Llywodraeth Cymru, dyma ddywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd CLlLC: “Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ei uchelgeisiau a’i flaenoriaethau yn ei Raglen Lywodraethu newydd. Mae... darllen mwy
 
http://wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=6&year=2021&pageid=68&mid=909