Ymchwiliadau pwyllgorau 2018

Ymchwiliad - Rôl celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol

Tystiolaeth WLGA - Rhagfyr 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu i rôl celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Gwefru cerbydau trydan yng Nghymru

Tystiolaeth WLGA - Tachwedd 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau i gwefru cerbydau trydan yng Nghymru.

MMae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr

Tystiolaeth WLGA / ADSS Cymru - Medi 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac ADSS Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 21 Tachwedd 2018 Agor dolen

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Amrywiaeth ym maes llywodraeth leol

Tystiolaeth WLGA - Medi 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 21 Tachwedd 2018 Agor dolen

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Cefnogi a hybu’r Gymraeg: Ymchwiliad i’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi ac yn ehangach

Tystiolaeth WLGA - Medi 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu i gefnogi a hybu’r Gymraeg.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Addasiadau Tai

Tystiolaeth WLGA - Mehefin 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i addasiadau tai. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 18 Mehefin 2018 Agor dolen

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

Tystiolaeth WLGA - Mehefin 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 11 Mehefin 2018 Agor dolen

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Paratoadau yr hyn a fydd yn disodli cyllid yr UE yng Nghymru

Tystiolaeth WLGA - Mai 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i Baratodau yr hyn a fydd yn disodli cyllid yr UE yng Nghymru. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 13 Mehefin 2018 Agor dolen

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

Tystiolaeth WLGA - Ebrill 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau i Gyflwr Ffyrdd yng Nghymru. Gyflwyniad i'r Pwyllgor ar 5 Gorffennaf 2018 Agor dolen

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - 'Tai carbon isel: yr her'

Tystiolaeth WLGA - Chwefror 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig i 'dai carbon: yr her'. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 15 Chwefror 2018 Agor dolen

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Perthynas y DU â'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol

Tystiolaeth WLGA - Chwefror 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i Berthynas y DU â'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Gysgu ar y stryd yng Nghymru

Tystiolaeth WLGA - Chwefror 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i gysgu ar y stryd yng Nghymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Cyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol

Tystiolaeth WLGA - Ionawr 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i cyllid wedi'i dargedu i wella canlyniadau addysgol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru

Tystiolaeth WLGA - Ionawr 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal

Tystiolaeth WLGA / ADSS Cymru / Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - Ionawr 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru / ADSS Cymru / Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i phlant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 26 Chwefror 2018 Agor dolen

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad - Cost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio

Tystiolaeth WLGA / ADSS Cymru - Ionawr 2018

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i gost gofalu am boblogaeth sy’n heneiddio. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 19 Ebrill 2018 Agor dolen

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30