Datganiadau i’r wasg

Dydd Mercher, 21 Medi 2022
Yn ymateb i’r cynllun a gafodd ei gyhoeddi heddiw gan lywodraeth y DU, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid: “Tra’r ydyn ni’n croesawu ...
Dydd Iau, 08 Medi 2022
Y Cynghorydd Andrew Morgan OBE (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC: "Gyda chalon drom y bu i ni ddysgu am farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II. Bydd ei cholled yn...

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30