Datganiadau i’r wasg

Dydd Mawrth, 19 Mawrth 2024
Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd WLGA: “Ar ran CLlLC a llywodraeth leol, hoffwn fynegi fy ngwerthfawrogiad diffuant o’r arweinyddiaeth ragorol a’r ymroddiad...
Dydd Mercher, 06 Mawrth 2024
Mae Arweinydd CLlLC, y Cynghorydd Andrew Morgan, wedi talu teyrnged i’r Cynghorydd Huw David OBE yn dilyn y cyhoeddiad y bydd yn sefyll lawr fel Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol ...

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30