Teclyn Mapio

 

Teclyn Mapio Secwestriad Tir a Charbon

 

Mae’r Teclyn Mapio Secwestriad Tir a Charbon ar gyfer swyddogion cyngor, aelodau etholedig a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau mewn awdurdodau lleol i:

 

  • gyfrifo allyriadau tir a secwestriad ar gyfer adrodd blynyddol.
  • deall effeithiau allyriadau defnydd tir a secwestriad rhaglenni, prosiectau a newid defnydd tir.
  • cyfrifo'r carbon sy'n cael ei secwestru a'i allyrru trwy wahanol fathau o dir.

 

Nodwch:

  • Bydd angen i chi greu cyfrif defnyddiwr i ddefnyddio'r teclyn
  • Mae gwybodaeth am sut i greu cyfrif a defnyddio'r teclyn ar gael yn y Canllaw Defnyddiwr YMA

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30